Zašto nije lako voljeti?

Voljeti druge može ponekad biti zaista teško i predstavlja pravi izazov. Ponekad je potrebna dodatna mjera milosti, strpljenja i suosjećanja. Ponekad pak nije lako voljeti, čak niti one koji nam se sviđaju. Glavni razlog je grijeh, naš i njihov. U isto vrijeme borimo se protiv vlastite sebičnosti, njihove tendincije prema grijehu i njihove sebičnosti, što može biti zaista naporno.

Ponekad ih je pak teško voljeti zato jer ne razumijemo uvijek što je to zapravo ljubav. Skloni smo mišljenju da je ljubav emocionalna reakcija, no problem je u tome što ne možemo uvijek kontrolirati naše emocije. Možemo kontrolirati kako ćemo reagirati na emocije, no same emocije se događaju spontano tj.nesvjesno. Vrsta ljubavi koju Bog želi da imamo prema drugima je ista ljubav koju On ima prema nama – agape ljubav, ljubav kojoj je srž žrtovanje. Božja ljubav prema nama je požrtvovna ljubav, ona koja Ga je poslala na križ, za naše grijehe. Nije nas spasio zato što smo mu bili simpatični, nego jer Ga je Njegova ljubav potakla na taj čin, potakla da se žrtvuje za nas. Volimo li druge toliko da bismo se žrtvovali za njih, čak i onda kada nam se ne dopadaju? Voljeti druge je pitanje volje i htijenja, a ne osjećaja i emocija.

Bog je umro za nas, kada smo bili najgori, i kada nas je bilo nemoguće voljeti.1 Kada se žrtvujemo kako bismo voljeli nekoga dobivamo letimičan uvid u ljubav koju Bog ima prema nama, a potom tu ljubav – Isusa, pokazujemo svijetu oko sebe. Isus je rekao svojim učenicima: „Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedni druge! Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge! Po tom će svi spoznati da ste moji učenici, ako ljubite jedni druge.“2 Opažate li da nije rekao “Osjećajte ljubav jedni prema drugima,” nego “Ljubite jedni druge!” Naredio nam je da činimo, a ne da osjećamo.

Voljeti druge nije nimalo lako. Svi smo mi samo ljudi, od krvi i mesa. No, kroz te poteškoće učimo se cijeniti Božju ljubav prema nama. I kada volimo druge unatoč tome što nam nisu baš simpatični, Božji duh sjaji kroz nas. Bog je taj koji se veliča, drugi bivaju poučeni i prosvijetljeni, a cijeli svijet vidi Krista u nama.

  1. Pogledajte Poslanicu Rimljanima 5:8; Evanđelje po Ivanu 15:13.
  2. Evanđelje po Ivanu 13:34,35