Svaki odnos zahtijeva vrijeme. Odnos s Bogom, iako po koječemu različit od drugih, još uvijek podliježe pravilima svakog drugog odnosa. Biblija je prepuna usporedbi pomoću kojih nam se pokušava dočarati naš odnos s Bogom. Na primjer, Krist je opisan kao ženik, a Crkva kao nevjesta. Takav prisan odnos zahtjeva neko vrijeme nasamo, jedno s drugim. Drugi odnos je odnos oca i djeteta. Bliski obiteljski odnosi su oni u kojima roditelji i djeca provode posebno vrijeme nasamo. Vrijeme nasamo s voljenom osobom omogućuje nam da stvarno upoznamo tu osobu. Isto je i u provođenju vremena s Bogom. Kada smo nasamo s Bogom zbližavamo se s Njim i upoznajemo Ga na drugačiji način nego kada se družimo s Njim tijekom molitvenih sastanaka i drugih zajedničkih druženja.

Bog želi biti nasamo s nama. On želi imati osoban odnos s nama. Stvorio nas je kao individue, “satkao” nas u majčinoj utrobi. 1 Bog zna intimne detalje našeg života, kao naprimjer koliko vlasi kose imamo na glavi. 2 On poznaje svakog vrapca ponaosob, a “Vi ste više vrijedni negoli mnogi vrapci.” 3 On nas poziva da mu se pridružimo i upoznamo Ga. 4 Ako želimo biti bliski Bogu, tražit ćemo Ga u rano jutro, 5 i provest ćemo vrijeme s Njim. Bit ćemo kao Marija koja je sjela podno Njegovih nogu i slušala Ga. 6 Bit ćemo gladni i žedni pravednosti i bit ćemo ispunjeni. 7

U Starom zavjetu, vidimo kako Bog poziva proroke da provedu vrijeme nasamo s Njim. Mojsije je sreo Boga sam, pored gorućeg grma, a potom na Sinajskoj gori. David, čiji brojni psalmi odražavaju bliskost s Bogom, razgovara s Njim tijekom bijega od Šaula. 8 Božja prisutnost je prošla pored Ilije kada je ovaj bio u pećini. U Novom zavjetu Isus provodi vrijeme nasamo s Bogom.  9 Isus nas je uputio da se ponekad nasamo molimo Bogu: “Kad se ti hoćeš moliti, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i moli svog Oca u tajnosti!” 10

Vrijeme nasamo s Bogom čisti naš um od kojekakvih misli koje nas ometaju da se usredotočimo na Njega i čujemo Njegovu riječ. Ostanemo li u Njemu, uživat ćemo u bliskosti u koju nas On poziva te ćemo Ga tako stvarno upoznati.

  1. Psalam 139:13.
  2. Evanđelje po Luki 12:7.
  3. Evanđelje po Mateju 10:31
  4. Izaija 1:18; Otkrivenje 22:17; Pjesma nad pjesmama 4:8.
  5. Psalam 63:2.
  6. Evanđelje po Luki 10:39.
  7. Evanđelje po Mateju 5:6.
  8. Psalam 57.
  9. Evanđelje po Mateju 14:13; Evanđelje po Marku 1:35; Evanđelje po Marku 6:45,46; Evanđelje po Marku 14:32-34; Evanđelje po Luki 4:42; Evanđelje po Luki 5:16; Evanđelje po Luki 6:12; Evanđelje po Luki 9:18; Evanđelje po Ivanu 6:15.
  10. Evanđelje po Mateju 6:6