Tijekom svog putovanja Palestinom Isus je širio poruku Božjeg oprosta i ljubavi. Često je pozivao ljude da Ga slijede. Uzmimo, na primjer sljedeći odlomak iz Evanđelja po Mateju:

Kad je išao pokraj Galilejskoga mora, vidje kako dva brata, Šimun koji se zove Petar i njegov brat Andrija, bacaju mrežu u more. Oni su bili ribari. On im reče: “Pođite za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi.” Smjesta ostaviše mreže i pođoše za njim.

Kad je odatle otišao dalje, vidje druga dva brata: Jakova, Zebedejeva sina, i njegova brata Ivana, kako sa svojim ocem Zebedejem popravljaju u lađici mreže. I pozva ih. Oni smjesta ostaviše lađicu i oca i pođoše za njim. 1

Isus je nastavio upućivati pozive svakom čovjeku, muškarcima i ženama, tijekom cijele svoje službe, pa čak i nakon svog uskrsnuća. Isus je rekao Petru: “Pođi za mnom!” 2

Što znači slijediti Isusa? Slijeđenje Isusa započinje s našim odnosom s Njim i Njegovom Riječju. Ako smo u Njemu tj.Njegovoj Riječi 3 i dopustimo Riječi da utječe na naš način razmišljanja, biti ćemo preobraženi obnavljanjem našeg uma. 4

I dok današnji kršćani ne mogu slijediti Isusa na isti način na koji su to Njegovi prvi učenici činili, Biblija nam jasno govori da slijeđenje Isusa znači primjenjivanje Njegovog učenja u svakodnevnom životu. Isus je rekao: “Ako vi ustrajete u mom nauku, zaista ćete biti moji učenici. Tada ćete upoznati istinu, i istina će vas osloboditi.” 5

  1. Evanđelje po Mateju 4:18–22
  2. Evanđelje po Ivanu 21:19
  3. Evanđelje po Ivanu 15:4
  4. Poslanica Rimljanima 12:2.
  5. Evanđelje po Ivanu 8:31,32