Nemoj se obeshrabriti zbog pogrešaka i grijeha iz prošlosti, jer prošlost je prošlost. Moj oprost dobivaš istog trena kada ga zatražiš i nema više potrebe dalje brinuti i strahovati.

Ako bi sada, u ovom trenutku, stao/la ispred Mene, bio/la bi preplavljen/a Mojom ljubavlju i sve nepravde, sva bol i svo nerazumijevanje koje si ikada iskusio/la, nestali bi u trenu. Moja je ljubav prema tebi toliko velika da pored nje nema mjesta za tugu i osudu. Ako bi u ovom trenutku stao/la pred Mene osjećao/la bi samo potpunu prihvatljivost i razumijevanje, potpunu ljubav, jer bi bio/la svjestan/na da ti je sve oprošteno. Ja brišem sav strah, jer u Mojoj ljubavi strah ne postoji.

Iako si još uvijek u ljudskom tijelu, vjeruj Mi da Moja ljubav prema tebi nije ništa manja u ovom trenutku od ljubavi koju ćeš osjećati kada staneš ispred Mene. Uvijek sam s tobom, iako sada samo gledamo nejasan odraz u ogledalu. 1 Ti si moja ljubav.

  1. Prva poslanica Korinćanima 13:12.