Volio bih kada bi se posvuda orio srdačni i božanski smijeh: veseo, zarazan, smijeh koji širi radost diljem svijeta! “Blago narodu komu je Gospod Bog njegov!” 1 Volio bih da moji ljudi budu ispunjeni radošću i da se ta radost iskazuje smijehom. Zvuk smijeha dopire do mene baš kao i slava. Smijeh je poput slave i često se miješa s njom. Smijeh donosi radost svijetu, a usrećuje i mene kad god ga čujem.

Govorim o smijehu koji podiže duh i nadilazi ograničenosti fizičkog svijeta i ispunjava dvore nebeske blagdanskim raspoloženjem. Smijeh ohrabruje ljudske duše, a svi znate da je to jedna ogromna potreba.

Stoga idite po cijelom svijetu i uvodite druge u Moje kraljevstvo kako bi i oni bili veseli i razdragani. Idite gdje usamljeni idu i širite oko sebe radost i smijeh. Idite i razveseljavajte ljude, nasmijte ih i time ćete Mi ugoditi. Neka se cijelim planetom ori smijeh.

  1. Psalam 144:15