Većina nas ima nekoliko različitih uloga ili titula po kojima smo poznati, na primjer: roditelj, dijete, učenik, kolega s posla, klupski kolega, supružnik, prijatelj. Svaka od tih uloga ili titula baca svjetlo na jedan dio našeg života.

U Svetom pisma Bog je također opisan pomoću mnogobrojnih imena i titula. Najpoznatije su Kralj (Psalam 95), Pastir (Psalam 23), Iscjeljitelj (Knjiga Izlaska 15), Snabdjevač, Darovatelj, Opskrbitelj (Knjiga Postanka 22), i Otac (Poslanica Rimljanima 8.)

Pregršt imena i titula ukazuju na Božji karakter. U biblijsko vrijeme, ime nije bilo pokazatelj prirode ili naravi te dotične osobe. Božja imena dijele s nama različite priče i nude uvid u različite aspekte Njegove naravi.

Želimo li spoznati Boga, moramo biti nalik Kristu. Imena koja Mu dajemo približavaju nas osobi Isusa Krista i pomažu nam da se povežemo s Njim i da Ga bolje razumijemo. Razumijevanje je ključno u izgradnji snažnih odnosa. Bog želi imati bliski odnos sa svakim od nas.

“Dođite k meni,” reče Isus, “svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas obnoviti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i pronaći ćete odmor svojim dušama.” 1

Isus je ovaj poziv uputio svima nama. Bez obzira gdje smo bili ili što smo radili, uvijek Mu možemo predate naše terete i “pronaći odmor.” Možemo zazvati Njegovo ime i primiti odgovore. 2 Ovo izdanje našeg časopisa poziva nas da Ga bolje upoznamo i da živimo u Njegovoj blizini.

  1. Evanđelje po Mateju 11:28, 29 SHP
  2. Pogledajte Psalam 99:6.