Kada život postane naporan, kada izgleda kao da se sve oko vas raspada i da je sve što činite uzaludno, mislite o Meni. Mislite koliko vas volim. Mislite o Mojoj moći. Mislite o svim svojim blagoslovima. Počnite Mi se zahvaljivati na svim dobrim stvarima koje imate i negativni osjećaji će postupno iščeznuti.

Ponekad će vam se činiti da ne postoji ništa dobro u vašem životu te da mi se nemate na čemu zahvaliti. Tada mi se zahvalite na dobru koje će na kraju izaći iz svega lošega, jer ako me volite, prije ili kasnije to će se i dogoditi. To je objašnjeno u Bibliji u Poslanici Rimljanima 8:28: “Znamo doista da se onima koji ljube Boga sve okreće na dobro.” Uvijek pomažem onima koji me vole i izvlačim dobro iz svake situacije.

Uvijek možete naći nešto na čemu mi se možete zahvaliti čak i ako se nalazite u sredini vrlo teškog dana. Počnite mi odavati slavu za jednu stvar i uskoro će vam druga stvar pasti na pamet, pa treća itd. Mir koji sam vam obećao preplavit će vaše srce onog trenutka kada se usredotočine na Mene i na ono što je pozitivno.