Poznajem te u dušu i razumijem sve tvoje nevolje i poteškoće. Svjestan sam da nije lako biti na kraju svojih snaga. Nemoćan/na si da se suočiš s novim izazovima i jednostavno želiš dići ruke od svega. Ne obraćaj pažnju na svoje osjećaje. Vjeruj u Mene, i na kraju ćeš izaći kao pobjednik.

Patim s tobom. Kada tebe srce boli i mene moje boli, jer imaš vrhovnog svećenika koji suosjeća s tvojim slabostima. 1 Brinem za tebe. Kada te boli, kao da mene boli. U tim trenucima uzimam te u naručje i nosim te. Znam da ne možeš sve sam/a nositi na svojim plećima i zato ti pomažem.

Iz pepela boli i poraza izrasti će ljiljani Moje ljubavi, i to ne samo u tvom životu već i u životima svih onih koje si dodirnuo/la svojim životom. Vjeruj da sam sposoban to učiniti. Uzdaj se u mene, kada si u dubokim vodama. Osloni se na mene u mračnim mjestima. Znaj da koračam ispred tebe i za ruku te držim. Ja ću zaustaviti poplavne vode i one te neće moći svladati.

  1. Poslanica Hebrejima 4:15.