Jeste li se ikada upitali zašto neke molitve ne bivaju uslišane? I jeste li se ikada upitali zašto neke od vašihmolitvi, nisu bile uslišane?

Cijeli svoj život vjerujem u Boga. Puno sam se puta molio i tražio od Boga mnoge stvari, i ostao bih razočaran kada nije odgovorio na moje molitve, ili to pak nije učinio na način na koji sam to priželjkivao.

Upoznat sam s uobičajenim objašnjenjima i odgovorima na ova pitanja i kada moji osjećaji nisu upleteni ta objašnjenja imaju smisla. No ponekad, iskreno rečeno, ta su objašnjenja prilično “suha”, nezanimljiva.

Nedavno sam naišao na stihove koji prilaze ovom problemu s pomalo drugačijeg stajališta, pozitivnijeg rekao bih. Našao sam se u njima i mislim da zavrijednjuju biti u našem časopisu. Iskreno se nadam da će ovi stihovi ohrabriti i vas, baš kao što su ohrabrili i mene.

Bogato blagoslovljen 1

Molio sam Boga za snagu da ostvarim svoje snove,

a On me učini slabim da bih bio skroman i ponizan.

Molio sam Boga za zdravlje da bih učinio velika djela,
dobih slabost da bih učinio dobra djela.

Molio sam Boga za bogatstvo da bih bio sretan i bezbrižan,

a On me učini siromašnim da bih bio mudar.

Molio sam Boga da postanem moćan da bih dobio štovanje ljudi,
dobih slabost da bih osjetio potrebu za Bogom.

Molio sam za sve stvari ovoga svijeta kako bih uživao život,

a On mi dade život kako bih se radovao svim stvarima.

Ništa nisam dobio od onog što sam tražio,

ali sam dobio sve sve što mi je trebalo.

Unatoč sama sebe, moje neizrečene molitve bijahu uslišane,

bogato blagoslovljen čovjek sam ja.

  1. Stihove je napisao nepoznati veteran Američkog građanskog rata, a izloženi su na zidu predvorja u bolnici za veterane, u Shreveportu, LA.