Usrećuje me što svakog jutra prvo odvojiš vrijeme za Mene. Bez Mene naime nećeš daleko stići. Ja sam mudrost i snaga i moć. Ja sam ljubav.

Rekao sam Svojim učenicima da u Meni mogu naći svoj duševni odmor i snagu za svaki dan. 1 Lako je podlegnuti iskušenju i gurati naprijed, uzdajući se samo u sebe i svoje sposobnosti i zaboraviti predahnuti i ući u područje Moga duha. No, tako nećete biti najefikasniji. Obećao sam da ću obnoviti snagu onima koji čekaju na Mene.

Možemo biti kao dvoje prijatelje koji se raduju zajedničkom druženju, čak i kada bez riječi sjede u tišini. Dok misliš o Meni, okreni svoje srce prema Meni i razmišljaj o Mojoj dobroti prema tebi, i ući ćeš u Moju prisutnost.

Stoga svakog jutra odvoji malo vremena za nas. Približi mi se u molitvi, nađi me u Mojoj riječi.

  1. Evanđelje po Mateju 11:28–30.