Živo se sjećam svojih dvadesetih godina. Jednog dana sjedio sam u svojoj udobnoj primaćoj sobi, i osjećao prazninu i nemir u sebi unatoč raskoši koja me je okruživala. U tom prolaznom trenutku osjetio sam snažnu istinu da nas materijalne stvari ne mogu u potpunosti zadovoljiti niti usrećiti. Shvatio sam da duša nikad neće poznavati mir i spokoj sve dok ne bude u zajedništvu s Velikim Duhom punim ljubavi, koji ju je i stvorio. Sveti Augustin je rekao Bogu u svojoj autobiografiji Ispovijesti, “Za sebe is nas, Gospodine stvorio, i nemirno je srce naše, dok se ne smiri u tebi.”

Stalno smo bombardirani reklamama koje nam nude novije i bolje stvari. Nije važno jesmo li zadovoljni onim što imamo, ili već imamo više nego što trebamo, ili si pak ne možemo priuštiti više. Rečeno nam je da će bolje stvari poboljšati naše živote! No, osim što nam život čini još stresnijim, konzumerizam također stavlja pritisak na naš planet. Mahatma Gandhi je rekao: “Zemlja ima dovoljno za svačije potrebe, ali ne i za svačiju pohlepu.”

Toma Kempenac (1380.-1471.) je rekao: “Nije čovjekova sreća u obilju dobara ovoga svijeta, jer mu je i skromniji dio dovoljan.” U novije vrijeme, Henry David Thoreau (1817. – 1862.) ponovio je to rekavši: “Naš je život prenatrpan detaljima. Pojednostavite, pojednostavite, pojednostavite!” I sam sam zaključio da me previše stvari sprječava da uživam u onome što imam, i da nam jednostavni životni užici; oni koji ne koštaju previše, pružaju najviše zadovoljstva i sreće.

U knjizi proroka Izaije Bog kaže: “Dođite na vodu, svi vi koji ste žedni! Ako i nemate novca, dođite, kupite i jedite! Dođite! Kupite vina i mlijeka bez novca i bez troška. Zašto da trošite novac na ono što nije kruh i svoju nadnicu na ono što ne siti?” 1 Stvoreni smo kao vječna bića i upravo zato nas prolazne, materijalne stvari ne ispunjavaju.

Najveću i najdragocjeniju stvar koju možemo posjedovati je vječni život kroz vjeru u Isusa Krista, Božjeg Sina. Isus je rekao: “Ja sam kruh života«. Tko dođe k meni, nikada više neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, nikada više neće ožednjeti.” 2 Jedino Bog može utažiti našu duhovnu žeđ i utoliti našu duhovnu glad. On nas je naime stvorio s prazninom u srcu koju jedino On može ispuniti. Produbljivanje našeg odnosa s Bogom ima blagotvoran utjecaj na naše zdravlje; postajemo produktivniji i zadovoljniji životom.

  1. Izaija 55:1,2 SHP
  2. Evanđelje po Ivanu 6:35 SHP