Kad je apostol Pavao pisao o bogougodnom životu, rekao nam je da su po njegovom mišljenju tjelesna djela: neprijateljstva, svađe, ljubomora, izljevi gnjeva i zavist. 1 Potom je nastavio s plodovima Duha i rekao da su to: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, umjerenost; protiv takvih nema zakona.2 Plodovi Duha razvijaju se kao rezultat Duha Svetoga koji djeluje u nama i pomaže nam da rastemo u pobožnosti i budemo što više nalik Kristu.

Na ovoj listi možemo uočiti dvije značajke plodova Duha Svetoga koje su usko povezane – ljubaznost i dobrotu. Čitamo li što Božja riječ kaže o ovim vrlinama uočit ćemo da su obje opisane kao karakteristike Božanske prirode.

Gospod je dobrostiv i pravedan.3

A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega Spasitelja, spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti.4

Bog je ljubazan i dobar. Svoju nam je ljubaznost i dobrotu iskazao darom Isusove žrtve na križu. Isus je svojim životom otkupio naše grijehe, a zauzvrat traži da budemo ljubazni i dobri prema drugima.

Budite jedni prema drugima plemeniti, milosrdni, praštajući jedni drugima kao što je i Bog u Kristu oprostio vama!5

Ljubaznost je usko povezana s dobrotom i oba se pojma koriste naizmjenično. Oba pojma izražavaju aktivnu želju da se zadovolje potrebe drugih ljudi. Jerry Bridges je napisao:

Ljubaznost je iskrena želja da drugi budu sretni; dobrota su djela koja će tu želju pretvoriti u stvarnost…Dobrota je ljubaznost na djelu – riječi i djela. 6

Ljubaznost i dobrota nije nešto što pokazujete samo onima koje volite, nego svima, čak i onima koje smatrate suparnicima i neprijateljima. Čineći to oponašamo primjer Božje ljubaznosti i dobrote. Isus je to pojasnio kad je rekao: Nego ljubite svoje neprijatelje, činite dobro i posuđujte a da ne očekujete ništa natrag! Tada će vaša plaća biti velika, i bit ćete djeca Svevišnjega. On je dobrostiv prema nezahvalnima i zlima, pa budite dakle i vi milosrdni kao što je milosrdan vaš Otac! 7

Naravno da smo ljubazniji prema prijateljima i bliskim osobama, no cilj je razviti ljubazan i dobar temperament kako bismo suosjećali s drugima i pokazali ljubav kroz dobra djela.

Oni koji vjeruju u Krista, nova su stvorenja 8 transformirana Duhom Svetim i kao takvi, pozvani su da čine dobro kao što je to i sam Isus činio. On je svoj život posvetio dobrobiti ljudi i tu je predanost pokazao djelima punim ljubavi, dobrote i brižnosti.

Ljubaznost i dobrota, kao jedne od najvećih ljudskih vrijednosti, najviše dolaze do izražaja tijekom kriznih događaja velikih razmjera, za vrijeme izvanrednog stanja ili u slučaju krajnje nužnosti u kojoj pripadnici svih vjera nastoje pomoći jedan drugome. Većina ljudi odazvati će se pozivu za pomoć, što je za svaku pohvalu, no biblijsko tumačenje ovog duhovnog ploda ide korak dalje. To je transformacija od naše prirodne sklonosti da se borimo za vlastiti opstanak, budemo sebični i da se brinemo samo za svoje vlastite potrebe u Božju prirodu, na koju utječe Duh Sveti koji opaža potrebe drugih i spreman im je pomoći, što je opet u skladu s dubokom željom da budemo slika i prilika Krista.

Biti ljubazan i dobar prema drugima znači biti takav svakog dana, ne samo kada to situacija zahtjeva i kada treba učiniti nešto nesvakidašnje. Većina naših prilika da budemo dobri i ljubazni prema drugima dio su naše svakodnevnice.

Biblija nas uči da se trebamo brinuti ne samo za vlastite interese već i za interese drugih ljudi. 9 Da bismo u tome uspjeli moramo se suočiti s osobnom, urođenom sebičnošću i svrhovito se suprotstaviti vlastitoj, ljudskoj prirodi. Većinu stvari koje činimo kako bismo postali što više nalik Kristu u potpunoj su oprečnosti s našom ljudskom prirodom. Biti kao Isus zahtjeva korijenitu promjenu našeg srca, uma i načina djelovanja.

Autorica Kelly Minter napisala je:

Shvatila sam u kolikoj je mjeri srce središte svih vrlina. Jednostavno ne postoji način da odvojim srce od svojih djela, naročito kada se radi o Isusovim osobinama. Ako je moje srce puno oholosti i bahatosti neću biti milostiva i strpljiva prema ljudima oko sebe. Kada je moje srce puno ljubomore i srdžbe, ljubaznost i oprost neće moći izvirati iz njega. Nasuprot time, kada Bog omekša naša srca, postajemo ponizniji i skromniji, u skladu s Njegovim Duhom i tada ne možemo zaustaviti bujicu dobrote, radosti i ljubavi koja izvire iz našeg srca. 10

Kako izgledaju ljubaznost i dobrota? Možemo ih naći u našem svakodnevnom govoru, u riječima protkanim ljubavlju i brigom za druge. Možemo ih naći u slušanju, kada drugima poklanjamo potpunu pozornost te ih ne prekidamo kada nam pokušavaju nešto reći, a radije bismo radili nešto drugo. Prepoznajemo ih u velikodušnim osobama, koji dijele svoje resurse, vrijeme i pozornost s potrebitima. Oni su dobronamjerni i brižni. Iskreno su zabrinuti za dobrobit drugih i okreću drugi obraz kada ih netko povrijedi. Oni nam pomažu da se suzdržimo kada nam netko kaže uvredljivu riječ ili nam pak učini nešto nažao. Nisu osvetoljubivi, već su puni milosti i oprosta. Ljubaznost i dobrota dolaze iz srca punog ljubavi, suosjećanja i milosti.

Dobri ljudi ne ogovaraju, ne izdaju povjerenje, strpljivi su i nisu egocentrični. Nemaju kratak fitilj niti su eksplozivne naravi. Ne govore stalno o sebi i nemaju potrebe isticati svoje kvalitete. Dobri ljudi nisu sitničavi.11

Želimo biti nalik Kristu te smo stoga suočeni s izazovom da svoj život damo drugima. U svakodnevnom životu to znači dati naše vrijeme supružnicima, djeci i drugim bliskim osobama, kako bi se osjećali voljenima i zbrinutima. To možemo pokazati tako da operemo suđe, odnesemo smeće, poigramo se s djecom kako bi se supružnik mogao odmoriti itd. To također znači biti dobar prema ljudima koji nisu dio obitelji ili kruga poznanika; biti dobar i ljubazan prema potrebitoj osobi, čak i ako vas to nešto košta; podariti nekome ljubaznu riječ, čak kada je i vama teško itd. Ljubaznost i dobrotu možete pokazati na bezbroj načina.

Dobrota je ljubazna riječ i dobro djelo. Dobrota je suosjećati s nekim, a potom pretvoriti te osjećaje i ljubav u dobro djelo. Život nam svakodnevno pruža prilike da budemo ljubazni prema drugima. Možemo ponuditi dobru riječ, pružiti podršku, učiniti nešto dobro i korisno, čak i ako to nitko ne zamijeti, ili pak uljepšati nekom život na neki način. Naravno da ćemo morati uložiti i vrijeme i trud, ponekad i novac, no dobro djelo vrijedno je svake žrtve jer ono odražava Isusovu ljubav prema drugima i ugađa samom Bogu.

Isus nam je rekao da Bog jako cijeni pokazivanje ljubaznosti i dobrote, a to možemo vidjeti u sljedećem poglavlju koje se odnosi na dolazeći Sudnji dan.

Tada će kralj reći onima s desne strane: Dođite, blagoslovljeni mojega Oca! Primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od stvaranja svijeta! Jer sam bio gladan i dali ste mi jesti; žedan i dali ste mi piti. Bio sam stranac i primili ste me na konak; gol i zaodjenuli ste me. Bio sam bolestan i pohodili ste me; bio sam u tamnici i došli ste k meni. Tada će ga pravednici upitati: Gospodine, kad smo te vidjeli gladna i dali ti jesti, ili žedna i dali ti piti? Kad smo te vidjeli kao stranca i primili te na konak, ili gola i zaodjenuli te? Kad smo te vidjeli bolesna ili u tamnici, i došli k tebi? Kralj će im odgovoriti: Zaista kažem vam: Što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, to ste meni učinili. 12

 1. Poslanica Galaćanima 5:19–21.
 2. Poslanica Galaćanima 5:22,23.
 3. Psalam 25:8
 4. Poslanica Titu 3:4,5
 5. Poslanica Efežanima 4:32
 6. Jerry Bridges, The Practice of Godliness (Colorado Springs: Navpress, 2010), 215.
 7. Evanđelje po Luki 6:35,36
 8. Druga poslanica Korinćanima 5:17.
 9. Poslanica Filipljanima 2:4
 10. Kelly Minter, The Fitting Room (Colorado Springs: David C. Cook, 2011), 139.
 11. Ibid.,137.
 12. Evanđelje po Mateju 25:34–40