Kada se Isus pojavio

Ne mogu se načuditi da se Isus uvijek pojavljuje baš kad Ga najviše trebamo, u onim teškim i nevoljnim razdobljima našeg života. Jedan primjer toga nalazimo u osmom poglavlju Evanđelja po Luki.

Isusa je svuda pratila rijeka ljudi koja je željno slušala Njegove riječi. U jednom trenutku pristupi mu utjecajan čovjek po imenu Jair, te ga zamoli da dođe u njegovu kuću i iscijeli njegovu kćer koja je umirala.

Isus je pristao i počeo se probijati kroz mnoštvo ljudi koje se tiskalo oko njega. U gomili je bila i žena koja je bolovala već 12 dugih godina. U jednom trenu uspije dotaknuti skute njegove haljine i Biblija kaže da je odmah bila izliječena.

Baš u tom trenutku Jairove sluge dođoše i rekoše: “Prekasno je, vaša je kći umrla. Nemojte više mučiti Isusa.” No Isus odvrati: “Ne bojte se; samo vjerujte i ozdravit će,” i nastaviše prema Jairovoj kući.

Kada su stigli ugledali su ukućane koji su oplakivali njenu smrt. Isus je zamolio one koji su se podsmijavali i  rugali svemu da izađu, a potom je u pratnji njenih roditelja i nekolicine odabranih ljudi ušao u sobu u kojoj je ležala. Rekao je djetetu da ustane i ona je to i učinila. Dvanaestogodišnja djevojčica istrgla se iz ralja smrti i potpuno ozdravila.

U ovom poglavlju leži prekrasna poruka za svakog od nas – gdje god da jesmo i u kojoj god se situaciji nalazili, ozdravljenje je za nas. Žena koja je patila 12 dugih godina i koja je vjerojatno priželjkivala da što prije umre, dobila je novi život, a uz to oprost i mir. Dvanaestogodišnja djevojčica čiji je život najednom prekinut, prije nego li je i počeo, dobila je produžetak života i potpuno ozdravljenje.

Isus se okreće prema nama, u sredini našeg kaosa i kaže nam: “dodirni me, budi obnovljen.” Roj misli, sumnjičavi glasovi, ili godine boli i borbe ne mogu nas odvojiti od Njega; samo trebamo odvojiti trenutak, pozvati ga i vjerovati.

Možda se ponekad osjećamo kao da je naš cijeli život – planovi, snovi, obitelj ili zdravlje – umro, nestao te da nikada nećemo mo’i ponovno oživjeti. No naš Gospod zna da mi samo spavamo. Podiže naše ruke kada smo malaksali i nježno nas zove da se dignemo i nastavimo dalje.

Otvorite Isusu vrata svog doma i života, kao što je to Jair učinio, moleći ovu jednostavnu molitvu:

Dragi Isuse, molim te oprosti mi za sve loše što sam u životu učinio. Otvaram Ti vrata svog srca i pozivam Te da uđeš i zauvijek ostaneš sa mnom. Pomozi mi, molim te da Te kroz čitanje Tvoje riječi u Bibliji bolje upoznam, kako bih mogao pokazati Tvoju ljubav svima koje susrećem na svom putu.