Neki sam dan napokon uspjela promijeniti nešto što me je godinama obeshrabrivalo. Prije nekoliko godina kupili smo jeftino ogledalo i stavili ga u ugao naše spavaće sobe. Bilo je to jedno od onih smiješnih ogledala koje nije pokazivalo pravu sliku čovjeka, kao da je došlo iz nekog zabavnog parka. Što biste se više odmaknuli od njega izgledali biste širi i niži. Neki moji prijatelji su ga iz šale prozvali „Hobitovo ogledalo.“ Naime ako stojite na drugom kraju sobe i gledate se u njega, izgledate kao Hobit.

S vremenom sam se navikla na to ogledalo. Odjenula bih nešto, stala ispred njega, i pomislila Ne izgledam loše kao što me ovo ogledalo prikazuje. No kako je vrijeme prolazilo, ogledalo je počelo utjecati na mene, kao da sam imala sindrom iskrivljenog ogledala. Pogledala bih se i rekla Kako grozno izgledaš!

Jutros sam ispred ogledala probala prekrasnu haljinu. Bila je to kap koja je prelila čašu. Smiješno, iskrivljeno, „Hobitovo“ ogledalo reklo mi je da izgledam ružno, a ja mu nisam htjela vjerovati. Bilo mi je dosta „njegovog“ mišljenja. Potražila sam odvijač i odvrnula nekoliko vijaka, skinula ga i na njegovo mjesto stavila jedno drugo.

Moje novo ogledalo ne čini čuda. Jednostavno mi kaže istinu. Ne prikazuje me kao visoku i vitku osobu, već onakvu kakva zapravo i jesam, i to je puno bolje za moje zdravlje. Novo ogledalo mi daje stvarno mišljenje o mom izgledu i ne moram stalno odlučivati da li mi govori istinu ili ne.

To me je smiješno ogledalo navelo na razmišljanje. Koliko Hobitovih ogledala imam u svom životu? Koliko mišljenja ili stajališta imam koja mi zapravo ne daju istinitu sliku o stvarima? Postoje li ljudi u mom životu koji ne žele vidjeti moje pravo “ja” te mi daju krivu sliku o meni? Posjedujem li stvari koje nisu odraz moje stvarne ličnosti? Dajem li drugima sliku osobe kakvu Bog želi da budem? Jesam li poštena prema samoj sebi ili si pak predočavam iskrivljene i nerealne slike? Utječu li na mene stvari koje su iskrivljene i potpuno izvan proporcije? 

Realnu, stvarnu sliku možemo imati samo ako je odraz iskren i jasan, a jedini način na koji možemo pronaći takav odraz je ako pažljivo gledamo u Riječ Božju, promijenimo ono što trebamo promijeniti, bez preuveličavanja sitnih mana ili iskrivljavanja stvari van proporcija.