Bibliju sam prvi put uzela u ruke dok sam kao djevojčica čekala pregled u liječničkoj ordinaciji. Otvorila sam je i pročitala priču o Kainu i Abelu, prvom ubojstvu u povijesti. Strašna priča! pomislila je mala osnovnoškolka u tom trenutku. Kao tinejdžerica, odlučila sam je pročitati od korica do korica. Tog puta sam krenula čitati odozada, od knjige Otkrivenja. Ovo su stvarno čudne i bizarne stvari! pomislila sam i opet zatvorila knjigu, nimalo prosvjetljenija i mudrija nego prije.

A onda sam kao zbunjena mlada žena upisala fakultet. Jednog dana netko mi je poklonio Ivanovo evanđelje. Sljedećih nekoliko dana čitala sam tu čudesnu knjigu, o životu i službi Isusa Krista, i kada sam je završila osjećala sam se drugačije, kao da se nešto promijenilo u meni.

Napokon sam pronašla dio Biblije koji sam mogla razumijeti, a ispostavilo se da taj dio nije bio na početku, niti na kraju knjige već negdje u sredini! Isusove nauke u evanđeljima nisu samo obične, svakodnevne riječi. Isus je rekao da su Njegove riječi “duh i život,” 1 i kao takve imaju moć promijeniti naša srca.

Nešto kasnije naučila sam da se Biblija ne sastoji od samo jedne knjige nego da je to zbirka knjiga. Stari zavjet sadrži knjige o povijesti, poeziji i proročanstvima, a Novi zavjet Evanđelja i priču o ranom kršćanstvu, zbirku pisama i knjigu proročanstava. Neki spisi su povijesni, dok su drugi pak poučni, inspirativni ili pobožni.

Nakon što sam pročitala evanđelja osjećala sam se spremnom vratiti se na početak Starog zavjeta. Uočila sam zajedničku nit koja se provlači kroz sve tekstove i kako Bog strpljivo, s puno oprosta i ljubavi nastoji doprijeti da svakog ljudskog bića. “Vječnom te ljubavlju ljubim, zato sam ti tako dugo sačuvao milost.” 2 Našla sam obećanja, poput onih koje je Bog dao Jošui: “Budi srčan i odlučan! Ne boj se i ne plaši se! Jer Gospodin, Bog tvoj, s tobom je u svemu što poduzmeš!” 3 i Izaiji “Uši će tvoje razabrati povik iza tebe, ako biste svrnuli desno ili lijevo. To je put, idite njime!”4 No, nešto je još uvijek nedostajalo.

A potom je došao Isus i svi komadići slagalice došli su na svoje mjesto. Svojom žrtvom na križu otvorio nam je put do Boga, omogućio pomirenje s Njim i oprost svih naših grijeha. Svojom žrtvom pružio nam je prigodu da postanemo Božja djeca i dobijemo vječni život.

  1. Evanđelje po Ivanu 6:63
  2. Jeremija 31:3
  3. Jošua 1:9
  4. Izaija 30:21