Biblijske junakinje

U drevnom Izraelu, uloge muškarca i žene bile su jasno definirane. Žene su tradicionalno bile kod kuće te su upravljale obiteljskim financijama, brinule se za djecu i nadzirale rad sluga. No, pogledamo li u Bibliju uvidjet ćemo da se Bog nije ograničavao na određeni spol kada je birao osobu koja je trebala ispuniti Njegovu volju, govoriti Njegove riječi ili voditi Njegove ljude.

U nekim slučajevima, od zadataka koje je Bog dao ženama ustručavala bi se većina muškaraca, no priroda tih zadaća nije spriječila smione žene pune vjere da odgovore na Njegov poziv.

Ovdje ćemo vam predstaviti nekoliko znamenitih žena iz Biblijske Kuće slavnih.

Sara, Abrahamova žena imala je čast da bude jedina žena u Bibliji kojoj su godine smrti (127) bile zabilježene, što je bila indikacija poštovanja prema njoj kao prema majci židovskog naroda. Kada su Abraham i Sara bili u poznim godinama, Bog im je obećao sina. U svojoj 90-toj rodila je svog prvog i jedinog sina, Izaka. Apostol Petar navodi Saru kao primjer svete žene koja je vjerovala Bogu i imala unutarnju duhovnu ljepotu. (Knjiga Postanka, poglavlja 11-23; Izaija 51:2 i Prva Petrova poslanica 3:4-6)

Sefora i Fuva, dvije hebrejske babice, odbile su poslušati faraonovu naredbu i ubiti svu novorođenu mušku djecu. (Knjiga Izlaska 1:15-22)

Johebeda, čekala je dok njezin sin, Mojsije nije napunio tri mjeseca i tek je onda “poslušala” faraonovu naredbu. Bacila ga je u Nil u plovećem krevetu – košarici. Zbog njezine vjere i dosjetljivosti, Mojsija je pronašla i posvojila faraonova kći te je rastao odgajan u faraonovoj obitelji. Kasnije je Mojsije izveo svoj pravi narod iz ropstva i odveo ga u Obećanu zemlju. (Knjiga Izlaska 1:22-2:10)

Debora, proročica i sutkinja. Skupila je i organizirala vojsku koja je oslobodila Izrael od kanaanskog kralja Jabina. (Knjiga o sucima, 4. poglavlje)

Jaela bješe žena koja je ubila Sisera, Jabinog generala. (Knjiga o sucima, poglavlje 4)

Ruta je napustila Moab, svoju otadžbinu kako bi slijedila Boga i On ju je naveliko blagoslovio. Skrasila se u Betlehemu i postala predak kralju Davidu i Isusu. (Knjiga o Ruti i Evanđelje po Mateju 1:5)

Ana je molila Boga da joj da sina, obećavši Mu da će ga posvetiti Njegovoj službi. Bog je odgovorio na njezine molitve i tako je postala majka proroka Samuela. (Prva knjiga o Samuelu, 1. Poglavlje.)

Abigajila je spasila život svojim slugama i obitelji, a i samoj sebi nakon što je njen osorni muž uvrijedio budućeg kralja, Davida. Izjahala je Davidu u susret da bi mu predala Božju poruku, i David se predomislio i odustao od svoje osvete. David je prepoznao Abigajlinu mudrost i dobrotu i nakon smrti njezinog muža uzeo je za svoju ženu, (Prva knjiga o Samuelu, poglavlje 25)

Udovica iz Sarfate vjerovala je i poslušala proroka Iliju i tako spasila tri života, njegov, život svog sina i svoj vlastiti. Tijekom trogodišnje suše, njezina inače prazna zaliha brašna i ulja nikada nije presušila. (Prva knjiga o Kraljevima 17:1-16)

Hulda, proročica i suvremenica proroka Jeremije – kontaktirao ju je kralj Jošija u vezi vjerodostojnosti knjige koju su našli u dotrajalom hramu. Zbog njezinog se savjeta cijelo kraljevstvo Judejsko vratilo vjeri u Boga. (Druga knjiga o Kraljevima 22:13-20)

Estera je bila mlada židovska djevojka po imenu Hadas kada je zapala za oko poganskom perzijskom kralju Ahasveru. Nakon što je postala njegova kraljica, tijekom uzbudljive dvorske intrige, Estera je po cijenu vlastita života spasila svoj narod od zlog ministra Hamana koji je želio pobiti sav židovski narod. (Knjiga o Esteri)

Marija, Isusova majka, iako djevica, zanijela je sa Duhom Svetim te se suočila sa mogućnošću da bude kamenovana na smrt dok anđeo nije uvjerio njezinog zaručnika Josipa da se ipak oženi njome. Kao majka našeg Spasitelja nazvali su je “najblagoslovljenijom među ženama” (Evanđelje po Luki 1:26-55 i Evanđelje po Mateju 1:18-25)

Marija i Marta bjehu bliske Isusove prijateljice koje su često ugostile Isusa i Njegove učenike. Isus je pohvalio Mariju što je pozorno slušala Njegovo učenje (Evanđelje po Luki 10:38-42), a Marta je bila jedna od prvih koja je prepoznala Isusa kao Mesiju i Sina Božjeg. (Evanđelje po Ivanu 11:20-27).

Žena kod zdenca – Samarijanka – pripadnica naroda kojeg su židovi mrzjeli i žena na lošem glasu kod vlastitog naroda. Odmah nakon što joj je Isus otkrio Svoj pravi identitet, otišla je i rekla mnogim sugrađanima o Njemu. (Evanđelje po Ivanu 4:3-30)

Marija Magdalena bješe Isusova bliska učenica koja Ga je tješila za vrijeme raspeća. Bila je prva osoba pred kojom se Isus ukazao nakon uskrsnuća. (Evanđelje po Marku, 6. poglavlje i Evanđelje po Ivanu, 20. poglavlje.)

Lidija, prodavačica odjeće u grčkoj luci, Filipima je po zapisima prva europljanka koja je primila kršćanstvo. Također je primala i učenike u svoju kuću. (Djela apostolska 16:14,15)

Loida i Eunika, baka i majka Timoteja, jednog od prvih kršćanskih vođa. Od malih nogu su ga odgajale u vjeri i bile su nadaleko poznate kao velike vjernice. (Druga poslanica Timoteju 1:5)

Ove su se žene kao i mnoge druge bez obzira na životne okolnosti odazvale Božjem pozivu, manifestirajući vjeru, hrabrost i ljubav, vrline koje nas i dan danas nadahnjuju.

Ronan Keane

Ronan Keane je izvršni urednik časopisa Activated.