Χωρίς προτιμήσεις

Εάν σας ζητούσα να αναφερθείτε στην υπηρεσία του Ιησού προς τους ανθρώπους, πώς θα την περιγράφατε; Είναι ένα σημαντικό ερώτημα μια και μας έχει καλέσει να είμαστε οι αντιπρόσωποί Του σ’ αυτό τον κόσμο και θα πρέπει να αναλογιστούμε πώς θα μπορούσαμε να αντικατοπτρίζουμε καλύτερα την αγάπη Του ενώ ακολουθάμε τα βήματά Του.

Αυτό που έχει να προσφέρει ο Ιησούς εκπληρώνει τις βαθύτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου που έρχεται σ’ Αυτόν. Ξεπερνά οτιδήποτε έχει να προσφέρει ο κόσμος και έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει οποιονδήποτε. Ήλθε να προσφέρει την ίδια αγάπη στους βοσκούς, αλλά και στους ριζοσπάστες ζηλωτές, τους θρησκευτικούς ηγέτες, τον Ρωμαίο εκατόνταρχο και τα μικρά παιδιά που μαζεύτηκαν γύρω Του. Δίνει καθετί δωρεάν στον καθένα που επιζητά να γνωρίσει την αλήθεια.

Ο Ιησούς αγαπά ανιδιοτελώς! Παραβλέπει τα σφάλματα, την εξωτερική εμφάνιση και ακόμα και τις εξωτερικές εκδηλώσεις σε λόγια ή σε πράξεις που γίνονται και εισχωρεί βαθύτερα στην καρδιά εκείνη που είναι απεγνωσμένη να ανακαλύψει ελπίδα και αλήθεια. Υποσχέθηκε πως ποτέ δεν θα απορρίψει κάποιον που θα Τον πλησιάσει. 1 Οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου αγγίζουν την καρδιά Του και θα πρέπει να αγγίζουν και τη δική μας, ανεξάρτητα απ’ το αν αυτός ο άνθρωπος είναι ζητιάνος στον δρόμο ή είναι κάποιος εύπορος προεστός ή κάποιος απλός άνθρωπος που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητα ή ένας συνάδελφος με τον οποίο δεν βλεπόμαστε και τόσο συχνά.

Ο Ιησούς αγαπά τον κάθε άνθρωπο πάνω στη γη όπως αγαπά εσένα και εμένα. Η αγάπη του Ιησού δεν περιορίστηκε ποτέ σε μια μόνο ομάδα ανθρώπων. Έδειξε αγάπη στους Φαρισαίους που Τον προσέγγισαν για να μάθουν την αλήθεια όση έδειξε και στους τελώνες.  Έδειξε αγάπη στον Ρωμαίο εκατόνταρχο όση έδειξε και στον λεπρό που άγγιξε και τον έκανε καλά. Ο Ιησούς έδειξε αγάπη στη γυναίκα που τη συνέλαβαν επί μοιχεία όπως έδειξε και στους μαθητές Του. Έδειξε αγάπη στον πλούσιο νεαρό άρχοντα όπως έδειξε και στη χήρα με τις δύο δεκάρες. Ανεξάρτητα από το ποιοι ήταν αυτοί ή τι είχαν κάνει, ο Ιησούς τους αγάπησε τόσο, ώστε να πεθάνει γι’ αυτούς.

Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα βήματά Του, πρέπει να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Αυτό σημαίνει να ανοίξουμε την καρδιά μας, όπως έκανε ο Ιησούς, για να μοιραζόμαστε την αγάπη Του με όλους όσους την χρειάζονταν.

  1. βλ. Ιωάννη 6:37