Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε την πιο σημαντική γέννηση στην ανθρώπινη ιστορία, όταν ο Δημιουργός του σύμπαντος εισήλθε στον κόσμο, σαν Θεός και άνθρωπος ενσαρκωμένος στον Ιησού. Ένας άγγελος εμφανίστηκε να ανακοινώσει τη γέννηση του Ιησού σε λίγους βοσκούς που φύλαγαν τα πρόβατά τους εκείνη τη νύχτα. «Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς, που θα είναι σε ολόκληρο τον λαό· επειδή, σήμερα, στην πόλη τού Δαβίδ, γεννήθηκε σε σας σωτήρας, που είναι ο Χριστός, ο Κύριος». 1

Καθώς σκεπτόμουν όλα αυτά, θυμήθηκα κάποιο άλλο γεγονός που έλαβε χώρα μετά από λίγες μέρες. Όταν οι γονείς του Ιησού Τον έφεραν στον ναό, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό Νόμο, εκεί συνάντησαν έναν ηλικιωμένο άνδρα που είχε λάβει μια προσωπική υπόσχεση απ’ τον Θεό. Το όνομά του ήταν Συμεών και ο Θεός του είχε πει ότι δεν θα πέθαινε πριν να δει τον Μεσσία. Όταν ο Συμεών είδε τον μικρό Ιησού, Τον πήρε στα χέρια του, δόξασε τον Θεό και είπε, «Τώρα απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, με ειρήνη, σύμφωνα με τον λόγο Σου· επειδή, τα μάτια μου είδαν το σωτήριό Σου, το οποίο ετοίμασες μπροστά σε όλους τούς λαούς· φως, σε φωτισμό των εθνών, και δόξα τού λαού Σου, του Ισραήλ». 2

Και οι δύο διακηρύξεις κάνουν εμφανές ότι ο Ιησούς ήλθε να φέρει σωτηρία σε «όλους τους ανθρώπους» – σε οποιονδήποτε πιστέψει σ’ Αυτόν, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, παρελθόν ή οτιδήποτε άλλο. «Επειδή, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή, ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό Του στον κόσμο, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου Αυτού». 3

«Σε όποιον πιστεύει». Η σωτηρία είναι το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Θεού για σένα και μένα.

  1. Λουκά 2:10-11
  2. Δείτε Λουκά 2:26-32
  3. Ιωάννη 3:16-17