Για τους μη μυημένους, η εντύπωση θα μπορούσε να είναι ότι ο Χριστιανισμός πιστεύει σε τρεις Θεούς — τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Το δόγμα που εξηγεί την έννοια του πώς ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός, ονομάζεται δόγμα της Τριαδικότητας.

Αυτό το δόγμα εξηγεί ότι ο Θεός υπήρχε πάντα ως τρία πρόσωπα σε μια οντότητα, το καθένα ξεχωριστό από το άλλο, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα — και όμως μια οντότητα. Κάθε ένα από τα πρόσωπα είναι πλήρως Θεός, έχοντας όλες τις ιδιότητες και την πλήρη ουσία του Θεού.

Η έννοια των τριών προσώπων σε έναν Θεό δεν ήταν κάτι που εκφράστηκε ρητά στην Παλαιά Διαθήκη, αν και υπάρχουν εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης που υποδεικνύουν ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα πρόσωπα στον Θεό. (Δείτε Γένεση 1:26, Ησαΐας 6:8.) Η κατανόηση των τριών προσώπων σε έναν Θεό έγινε πιο ξεκάθαρη στην Καινή Διαθήκη λόγω της ζωής, του θανάτου και της ανάστασης του Ιησού και της έκχυσης του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Οι ακόλουθοι του Ιησού μπόρεσαν να καταλάβουν ότι ο Ιησούς είναι Θεός, αλλά είναι ξεχωριστός από τον Πατέρα, και ότι το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης Θεός, αλλά είναι διαφορετικό από τον Πατέρα και τον Υιό.

Στην Κορινθίους Β’, ο Παύλος απαριθμεί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας με τρόπο που δείχνει ότι είναι διακριτά μεταξύ τους: «Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας» (Κορινθίους Β’ 13:14).

Ο Ιησούς, λίγο πριν ανέλθει στους ουρανούς, δίνει εντολή στους μαθητές να βαφτίζουν στο όνομα κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδας, δείχνοντας έτσι ότι τους έβλεπε όλους ίσους, όλους ως Θεό. «Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές από όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθαίος 28:19).

Στην πραγματικότητα, η έννοια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που είναι ένας Θεός, είναι κάτι το αδύνατο για εμάς ως ανθρώπους να το κατανοήσουμε πλήρως. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιο προβληματισμό, αλλά είναι επίσης σε συμφωνία με το πιστεύω μας ότι υπάρχει ένας παντοδύναμος, παντογνώστης δημιουργός Θεός. Καθώς Αυτός μας αποκαλύπτεται, λογικό είναι ότι η κατανόηση ορισμένων πτυχών Του μπορεί να είναι πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία μας και κατανόησή μας. Επομένως, εάν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να το καταλάβετε πλήρως, μην ανησυχείτε για αυτό. Τα σημαντικά πράγματα είναι να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας Θεός, ότι υπάρχουν τρία Πρόσωπα στον Θεό, ότι ο Θεός σας αγαπά και ότι ο Ιησούς πέθανε για τη σωτηρία σας και ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί σας ως βοηθός και σύμβουλος.