1 Κάνετε μια ανασκόπηση και βάλτε στόχους. Καταγράψτε μια λίστα με όλους τους τομείς που θέλετε να αλλάξετε και το τι μπορείτε να κάνετε για να κάνετε αυτές τις αλλαγές πραγματικότητα. Με το να καταγράφετε στόχους και σχέδια, σας βοηθά να αποσαφηνίσετε τις σκέψεις σας και να οριστικοποιήσετε αυτά που έχετε δεσμευτεί να πράξετε.

2  Προγραμματίστε τις αλλαγές μέσα στο καθημερινό σας ή το εβδομαδιαίο σας χρονοδιάγραμμα. Χωρίς ένα προκαθορισμένο σχέδιο, οι καλές προθέσεις γρήγορα ξεχνιούνται ή χάνονται μέσα στην πίεση απ’ όσα άλλα έχετε να κάνετε.

3  Πάνω απ’ όλα να εξαρτάστε απ’ τον Ιησού, όχι μόνο τη δική σας θέληση, διανόηση ή φυσική ικανότητα. Η Βίβλος μας λέει, «Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δική Του δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν». 1

4 Βρείτε καθοδήγηση και ενθάρρυνση μέσα στον Λόγο του Θεού. Ο Θεός μας έχει υποσχεθεί, «Εγώ θα σε συνετίσω, και θα σε διδάξω στον δρόμο, που πρέπει να βαδίσεις». 2 Στο Ίντερνετ θα μπορέσετε να βρείτε ιστότοπους με συγκεκριμένα θέματα που βασίζονται στη Βίβλο και τα οποία θα σας βοηθήσουν να βρείτε τι έχει να πει η Βίβλος για πράγματα που συσχετίζονται με τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε εσείς.

5 Προσχωρήστε σε μια ομάδα υποστήριξης ή σχηματίστε μια εσείς. Με το να βρίσκεστε μαζί με άλλους ομοϊδεάτες, αυτό σας προσφέρει θετική ενίσχυση και ηθική υποστήριξη — δύο καταλύτες για την αλλαγή. «Καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας· επειδή, αυτοί έχουν καλή αντιμισθία στον κόπο τους». 3 «Όπως το σίδερο ακονίζει το σίδερο, έτσι και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου του». 4

6 Ζητείστε απ’ τους άλλους να προσευχηθούν για εσάς. Η Βίβλος μας λέει ότι η ενωμένη προσευχή αποδίδει αποτελέσματα. «Σας λέω ξανά ότι, αν δύο από σας συμφωνήσουν επάνω στη γη, για κάθε πράγμα, για το οποίο θα έκαναν αίτηση, θα γίνει σ’ αυτούς από τον Πατέρα Μου, που είναι στους ουρανούς». 5

7  Ευχαριστείτε τον Θεό δια πίστεως που απαντάει στην προσευχή σας και σας ενδυναμώνει όταν το χρειάζεστε. «Εισέλθετε στις πύλες Του με δοξολογία, και στις αυλές Του με ύμνο». 6

8  Μην τα παρατάτε. Όταν κάποια φορά, δεν τα καταφέρετε, ζητήστε απ’ τον Θεό να σας βοηθήσει να συνεχίσετε να προσπαθείτε. «Ο δίκαιος πέφτει επτά φορές, και σηκώνεται». 7  «Αν πέσει, δεν θα συντριφτεί· επειδή, ο Κύριος τον υποστηρίζει με το χέρι Του». 8

9 Συνεχίστε να πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε με τη βοήθεια του Θεού. Διεκδικείστε εδάφια που θα αυξήσουν την πίστη σας, όπως το «Ο Θεός είναι που ενεργεί μέσα σας, δίνοντας σας την επιθυμία και τη δύναμη να κάνετε αυτό που είναι αρεστό ενώπιόν Του», 9 και «Εάν κάποιος έχει τον Χριστό, είναι μια νέα ύπαρξη, το παλιό πέρασε, δείτε, όλα είναι νέα». 10

  1. Ματθαίου 6:33
  2. Ψαλμός 32:8
  3. Εκκλησιαστής 4:9
  4. Παροιμίες 27:17
  5. Ματθαίου 18:19
  6. Ψαλμός 100:4
  7. Παροιμίες 24:16
  8. Ψαλμός 37:24
  9. Φιλιππησίους 2:13
  10. Κορινθίους Β’ 5:17