Στον Ιησού βλέπουμε πώς είναι ο Θεός.

Κολοσσαείς 1:15: Αυτός [ο Ιησούς] είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, ο πρωτότοκος όλης της δημιουργίας.

Εβραίους 1:3: Είναι το απαύγασμα της δόξας του Θεού και το ακριβές αποτύπωμα της φύσης Του, και συγκρατεί το σύμπαν με τον λόγο της δύναμής Του.

Με το να γνωρίζουμε τον Ιησού, μπορούμε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τον Θεό.

Ιωάννη 14:7–9: Αν Με γνωρίζατε, θα γνωρίζατε και τον Πατέρα Μου. και από τώρα Τον γνωρίζετε και Τον έχετε δει. … Όποιος έχει δει Εμένα, έχει δει τον Πατέρα.

Ιωάννη 14:23–24: Αν κάποιος Με αγαπά, θα κρατήσει τον λόγο Μου, και ο Πατέρας Μου θα τον αγαπήσει, και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. … Και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός Μου, αλλά του Πατέρα που Με έστειλε.

Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του με το να στείλει τον Ιησού στη γη.

Ρωμαίους 5:6–8: Βλέπετε, την κατάλληλη στιγμή, όταν ήμασταν ακόμη αδύναμοι, ο Χριστός πέθανε για τους ασεβείς. Πολύ σπάνια θα πεθάνει κάποιος για έναν δίκαιο άνθρωπο, αν και για έναν καλό άνθρωπο κάποιος μπορεί να τολμήσει να πεθάνει. Όμως ο Θεός διακηρύττει την αγάπη Του για εμάς με αυτό: Ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για εμάς.

Ιωάννη Α’ 4:9–10: Με αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού ανάμεσά μας, όταν ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του στον κόσμο, για να ζήσουμε μέσω Αυτού. Σε αυτό είναι η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά απ’ ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό Του για να γίνει εξιλέωση για τις αμαρτίες μας.

Ο Ιησούς ήρθε να διακηρύξει την αλήθεια.

Ιωάννη 18:37: Γι’ αυτόν τον σκοπό γεννήθηκα και γι’ αυτόν τον σκοπό ήρθα στον κόσμο — για να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Όλοι όσοι είναι της αλήθειας ακούνε τη φωνή Μου.

Ιωάννη 14:6: Ο Ιησούς του είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω Εμού».

Ο Ιησούς μας έδειξε την αγάπη του Θεού πεθαίνοντας για εμάς.

Ιωάννη 10:11: Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας δίνει τη ζωή του για τα πρόβατα.

Ιωάννη 15:13: Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτή, απ’ το να δώσει κάποιος τη ζωή του για τους φίλους του.

Να μας συμφιλιώσει με το Θεό, ώστε να μπορούμε να έχουμε αιώνια ζωή.

Λουκά 19:10: Επειδή ο Υιός του Ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει τους χαμένους.

Ιωάννη 3:17: Διότι ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω Αυτού.