Dashuria e Zotit

Zoti, Perëndia yt, në mes teje është i fuqishmi që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e tij do qëndrojë në heshtje, do të gëzohet për ty me britma gëzimi.— Sofonia 3:17 NLT

Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë, që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë. —Romakëve 8:38–39 NLT

Edhe pse jemi të paplotë, Zoti na do plotësisht. Edhe pse nuk jemi të përsosur, Ai na do përsosmërish. Edhe pse mund të ndihemi të humbur dhe pa busull, dashuria e Zotit na drejton tërësisht. … Ai do secilin prej nesh, edhe ata që kanë të meta, që janë refuzuar, që janë të çuditshëm, plot hidhërime, apo me ndjenja të thyera. ― Dieter F. Uchtdorf (b. 1940)

Ati yt qiellor ju do, secilin prej jush. Ajo dashuri nuk ndryshon kurrë. Nuk ndikohet nga pamja, nga zotërimet, apo nga sasia e parave që ke në llogarinë bankare. Nuk ndryshon nga aftësitë dhe talentet e tua. Është thjesht aty. Është aty kur je i trishtuar apo i lumtur, i dekurajuar apo shpresëplotë. Dashuria e Zotit është aty për ty ndien apo jo se e meriton dashurinë. Është thjesht gjithmonë atje. —Thomas S. Monson (b. 1927)

Zoti është dashuri. Ai nuk ka nevojë për ne. Por ai na do. Dhe kjo është gjëja më e mrekullueshme. —Rick warren (b. 1954)

Dashuria e pareshtur e Zotit për ne është një fakt objektiv i pohuar pafundësisht Shkrimet e Shenjta. Është e vërtetë e besojmë ne apo jo. Dyshime tona nuk e shkatërrojnë dashurinë e Zotit, as besimi ynë nuk e krijon. E ka origjinën në natyrën e Zoti, i cili është dashuri, dhe na pushton përmes bashkimit tonë me Birin e saj të Dashur. — Jerry Bridges (1929–2016)

Krijuesi i yjeve do të preferonte të vdiste për ty, sesa të jetonte pa ty. Dhe ky është fakt. Kështu, nëse duhet të mburresh, mburru për atë. — Max Lucado (b. 1955)