Volumi 17.02 | Shkurt 2016

  • Më vini në provë

    Nëse nuk më njeh akoma, atëherë, Unë kam një propozim për ty: në vend që të përpiqesh të më kuptosh, pse nuk më jep Mua një shans të të tregoj të vërtetën? Unë nuk po flas thjesht për të drejtën dhe të gabuarën, apo këshillat e vyera, por për të vërtetën e mbinatyrshme. Gjithçka jam […]