Dogodki, ki so se zgodili pred božičem

Janezov evangelij ne govori o Jezusovem rojstvu, zato pa nam prinaša zgodbo o dogodkih, ki so se zgodili pred tem. Evangelij nas vodi na začetek, ko naš svet še ni obstajal, in nam pripoveduje resnične stvari o našem Odrešeniku in to dolgo nazaj pred Njegovim zemeljskim rojstvom v Bethlehemu, pred 2000 leti. Razumevanje tega dela zgodbe prinaša bolj jasno predstavo o Jezusu, kdo je On pravzaprav bil, od kod je prišel in kaj je naredil.

Zgodba se začne na ta način: “V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.”1

Janezov evangelij nam pravi, da je Beseda obstajala pred stvarjenjem sveta, in da je bila z Bogom ter bila Bog. Janez se ozira nazaj na obdobje pred stvarjenjem, ko čas še ni obstajal in nam pravi, da je Beseda obstajala pred samim stvarjenjem. Prvi verz tega evangelija ponavlja prve besede Biblije: “V začetku…”2 Ta verz izraža to, da je Beseda obstajala pred stvarjenjem sveta, da je večna, in da nikoli ni obstajal čas, ko je ni bilo. Beseda ni bila del stvarjenja, kar nam pokaže, da je Beseda bolj pomembna kot vse stvari, ki so bile ustvarjene.

Povedano nam je, da “je Beseda bila pri Bogu,” in potem se to potrdi še enkrat, “Ta je bila v začetku pri Bogu.” Tu je poudarjeno, da je Beseda v intimnem odnosu z Bogom. To enost poudarja verz “in Beseda je bila Bog.” Vse, kar se lahko reče o Bogu, se lahko reče tudi o Besedi.

Za božič slavimo to, da je Beseda – ki je obstajala z Bogom pred stvarjenjem sveta, ki je živela s Svojim Očetom in sodelovala pri stvarjenju vseh stvari, ki je samo-obstoječa, in katera je Bog Sin – bila rojena kot človek in živela med človeštvom.

Vse, kar je Jezus storil med Svojim časom na Zemlji – besede, katere je govoril, srečanja z ljudmi, soočenja z verskimi voditelji, čudeži, katere je delal – vse to je izražalo ljubezen, oskrbo in zanimanje Njegovega Očeta za človeštvo. Skozi utelešeno Besedo, Jezusa, pridobivamo globlje razumevanje o Bogu in Njegovem hrepenenju po tem, da se združi s človeštvom. Za božič proslavljamo to, da je Bog prišel na svet z namenom, da nam omogoči živeti večno z Njim.

Beseda je postala meso in se naselila med nami! In to je čudovito proslaviti.

  1. Janez 1:1–3
  2. 1 Mojzes 1:1