Punctul de rupere

Ceea ce m‑a impresionat cel mai mult când am avut ocazia să văd o rafinărie de aproape a fost labirintul complex de ţevi. Pe lângă complexitatea întregii producţii, te întrebi cum pot menţine întreaga construcţie în siguranţă şi financiar rentabilă.

În fiecare ţeavă este menţinută presiunea corectă, pentru a asigura scurgerea petrolului în cantitatea optimă – nici prea puternic ca să nu spargă ţevile, nici prea slab. Toată această construcție este într‑adevăr ingenioasă și are nevoie de o armată de experţi care să o menţină şi să o supravegheze.

Vieţile noastre sunt uneori precum acest labirint de ţevi. Pe lângă slujba pe care o avem şi lista fără sfârşit de îndatoriri zilnice, avem şi o mulţime de obligaţii faţă de familia noastră şi de prietenii noştri, responsabilităţile faţă de comunitate şi cererile de a ajuta o lume plină de situaţii disperate. Apoi avem şi angajamente spirituale legate de viaţa noastră de credinţă – să ne menţinem legătura cu Dumnezeu prin rugăciune, prin citirea Cuvântului Său şi prin părtăşia cu alţi credincioşi. Uneori simţim că presiunea asupra noastră este prea mare. Cum să facem să nu dăm pe dinafară?

Într‑o anumită măsură, presiunea ne face bine și ne ajută să nu cădem într‑o stare de letargie fizică, mentală şi spirituală. Pe de altă parte, prea mult strică. De aceea avem nevoie de o supapă, de un mod de scăpare. Pe aceasta ne‑o oferă Iisus.

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă”, ne spune Iisus. Vorbind în termeni pe care să‑i înțeleagă ucenicii Lui de acum 2000 de ani El asemuiește presiunea responsabilităților și problemelor zilnice cu greutatea trasă de boi la jug: „Luaţi jugul Meu asupra voastră și învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”.1 Dacă ne simţim jugul prea greu este posibil ca acel jug să fie creat de noi înşine, mult mai greu decât cel pe care doreşte El să‑l purtăm.

Munca inginerului constructor este în mare parte să ştie exact la câtă presiune rezistă structura pe care o proiectează – fie pod, ascensor, sau barcă. De aceea vezi în ascensoare sau în bărci anunţuri care îți spun numărul maxim de persoane pentru o funcționare în siguranță. Dacă depășești acea limită podul se poate dărâma, barca se poate scufunda şi ascensorul poate ceda.

Tot aşa, trebuie să ne cunoaștem și noi limitele și să nu le depășim. Când lucrurile încep să fie prea dificile trebuie să‑I cerem lui Iisus să regleze presiunea. El știe cât este bine pentru noi și la ce presiune putem rezista.

  1. Matei 11:28-30