Prințul păcii

Uneori simt că lumea devine din ce în ce mai întunecată și mai rece. Când apune soarele întotdeauna cauți câteva raze de speranță.

Această speranță este aici.

Cu două mii de ani în urmă, deasupra orașului Betleem, a strălucit o stea nouă, iar îngerii au anunțat un grup de păstori: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S‑a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”.1 În acea noapte specială Dumnezeu ne‑a dat cel mai mare dar pe care îl poate dărui cineva – pe Fiul Său, Iisus.

Deși Iisus a venit în lume ca un bebeluș micuț, a adus cu El toate darurile minunate de la Dumnezeu. Pe măsură ce a crescut ne‑a dăruit, pe rând, aceste daruri, învățându‑ne să‑L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim unul pe altul. Iar când a murit pentru noi, ne‑a dăruit darul suprem – promisiunea vieții veșnice cu El în Rai.

Iisus dorește să trăiască în inimile tuturor, de pretutindeni. El vede descurajarea, chinul și durerea celor cu inima grea. El îi vede pe cei slabi, pe cei bolnavi și pe cei obosiți. El îi vede pe cei ce se chinuiesc cu regrete despre trecut și cu teamă pentru viitor. El îi vede pe cei persecutați și chinuiți de război, cei cărora li s‑a luat orice speranță și șansa corectă la viață. El ne aude toate tânguielile și își întinde mâna către noi cu dragoste. „Să nu vi se tulbure inima”, ne spune El. „Aveți încredere în Dumnezeu și aveți credință în Mine”.2 „V‑am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea”.3

Să aveți un Crăciun minunat, tu și cei dragi ție, învăluit în grija și dragostea lui Dumnezeu.

  1. Luca 2:10-11
  2. Ioan 14:1
  3. Ioan 16:33