Cum Îl găseşti pe Dumnezeu

Să încerci să-L descrii pe Dumnezeu poate fi o provocare. Personalitatea Sa are atâtea aspecte iar El este cu mult mai mare şi mai profund decât vom putea înţelege noi vreodată. Pe lângă asta, fiecare dintre noi se află într-o stare diferită pe progres spiritual iar relaţia noastră cu Dumnezeu se schimbă odată cu trecerea anilor.

Spre exemplu, fiica mea de doi ani, Audrey, se pare că Îl percepe pe Dumnezeu ca pe un domn prietenos, cu o barbă lungă şi albă, care urmăreşte tot ce se întâmplă de sus, de după nori. Iisus apare de cele mai multe ori în cărţile ei sub forma bebeluşului în iesle sau a păstorului care îşi numără oile.

Pentru copii este în regulă să Îl înţeleagă pe Dumnezeu în termeni simpli. Iisus a spus: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei”.1 Însă eu tot aştept şi perioada când Audrey va creşte şi va putea cunoaşte mai multe din calităţile lui Dumnezeu precum înţelepciunea Sa,2 puterea Sa de vindecare,3 alinarea Sa,4 ajutorul Său la nevoie5 şi multe altele.

Deşi nici unul dintre noi nu-L putem înţelege în întregime pe Dumnezeu, putem găsi indicii în Cuvântul Său care să ne ajute să-L cunoaştem mai bine. Şi, mai important, Biblia ne spune că Dumnezeu ne iubeşte, pe fiecare dintre noi, foarte mult, chiar dacă ne cunoaşte toate greşelile. Dragostea Sa este permanentă, necondiţionată şi completă. „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru”.6

  1. Matei 19:14
  2. Vezi Iacov 1:5.
  3. Vezi Iacov 5:16.
  4. Vezi Psalmul 147:3.
  5. Vezi Psalmul 46:1.
  6. Romani 8:38-39