Żyjmy pełnią życia!

Jeśli odnalazłeś Mnie, odkryłeś tajemnicę przeżywania życia w pełni. Jestem kimś więcej aniżeli tylko postacią historyczną, która żyła i umarła 2000 lat temu. Ponieważ wstałem z martwych, jestem żywszy i aktywniejszy aniżeli wtedy kiedy chodziłem po ziemi. Ponieważ żyję, ty też możesz przeżywać życie i miłość w taki sposób w jaki zostały one zaplanowane, zarówno tu i teraz jak i na zawsze – wiecznie. Nie ma takiej rany, którą nie potrafiłbym uleczyć, nie ma takiego smutku, którego nie mógłbym przekształcić w radość, nie ma takiej potrzeby, której nie byłbym w stanie zaspokoić i nie ma takiej pustki, którą nie byłbym w stanie wypełnić.

Żyję dziś w każdym sercu, które mnie pragnie. Żyję i pracuję, nieustannie odnawiam, przywracam i uzupełniam, czyniąc wszystko lepszym i piękniejszym ilekroć mam ku temu okazję. Pozwól mi żyć w Tobie!