Zmiana sposobu myślenia

Najnowsze badania przeprowadzone przez Charlesa Schwaba wykazało, że w Stanach Zjednoczonych poczucie zamożności w gospodarstwie domowym daje kwota 2.4 miliona dolarów, a kwota nieco ponad 1 milion dolarów wiąże się z poczuciem „komfortu”. Niestety, to oznacza, że tylko około 10% populacji w Stanach Zjednoczonych ma poczucie „komfortu”. A co z resztą nas? Co więcej, niezależnie od posiadanego zakresu dochodów, niemal każde gospodarstwo zgłosiło potrzebę posiadanie nieco większej ilości pieniędzy. Tymczasem, w przypadku zdecydowanej większości światowej populacji żyjącej w krajach rozwijających się takie kwoty postrzega się jako ogromne fortuny osiągalne tylko dla najbogatszych.

Byłam jedną z tych osób, która nieustannie myślała, że potrzebujemy nieco więcej. Ale nauczyłam się jak zarządzać swoimi pieniędzmi zamiast pozwalać, by pieniądz rządził mną. Lektura Biblii pomogła mi stworzyć lepszy system zarządzania naszymi finansami. Oto kilka kwestii, które Biblia wyjaśnia:

Moje pieniądze należą do Boga.

Od Ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki Twojej mamy, dajemy Tobie.—1 Księga Kronik 29:14

Miłość do pieniędzy prowadzi do niezadowolenia i niebezpieczeństwa.

Gdy dobra się mnożą, mnożą się ich zjadacze. I jakiż pożytek ma z nich właściciel, jak ten, że nimi napawa swe oczy?—Księga Koheleta 5:10

Wyższość cnoty nad bogactwem.

Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych.—Księga Psalmów 37:16

Hojność jest częścią odpowiedzialności posiadania pieniędzy.

Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce,
jak może trwać w nim miłość Boga?—1 List św. Jana 3:17

Nie pożyczaj nierozsądnie.

Sługą wierzyciela jest dłużnik.—Księga Przysłów 22:7

Nie pokładaj wiary w pieniądze.

Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania.—1 List do Tymoteusza 6:17

Oczywiście nie jest to pełna lista wersetów biblijnych. Biblia mówi dużo na temat pieniądza. Popularnym wnioskiem wyciąganym na podstawie religii chrześcijańskiej jest twierdzenie, że pieniądz jest zły, a Bóg jest przeciwny bogactwu. Nie jest to prawda.

Pieniądze nie są ani dobre ani złe. To jak je wykorzystujemy ujawnia naszą naturę. Słowo Boże przedstawia zasady zdrowego podejścia do finansów. Stosowanie tych zasad pomaga naszej rodzinie w zarządzaniu naszymi pieniędzmi, niezależnie od tego czy mamy ich mało czy dużo.