Rozwój osobisty

My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.—2 List do Koryntian 3:18

Czy Chrystus dokończył Swoje dzieło dla nas? Bez wątpienia i dokończy też swoje dzieło w nas.—John Flavel (ok.1627–1691)

Nie dojdziemy do człowieka doskonałego dopóki nie dojdziemy do świata doskonałego.—Matthew Henry (1662–1714)

Oddaj się Bogu bezgranicznie; z całego serca, przyjmując wszystko co przyniesie każdy dzień, jako dar od Boga, który trzeba przyjąć i przeżyć. Jest to osiągalny stopień doskonałości.—William Law (1686–1761)

Możemy być zadowoleni z tego co mamy, ale nigdy z tego kim jesteśmy.— James Mackintosh (1765–1832)

Ideały są niczym gwiazdy – nie uda Ci się dotknąć ich rękami; ale podobnie jak żeglarz na pustyni wody, wybierasz je by cię prowadziły i podążając za nimi dotrzesz do swego przeznaczenia.—Carl Schurz (1829–1906)

Przyznanie się do naszych słabości to pierwszy krok w kierunku naprawy naszych porażek.—Tomasz z Kempen (ok. 1380–1471)

Odczuwam wielką potrzebę Chrystusa; mam wspaniałego Chrystusa w potrzebach swoich.—Charles Spurgeon (1834–1892) 

Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być. To nie nasze dzieła nas kształtują, lecz my kształtujemy nasze działa.—Mistrz  Eckhart (ok. 1260–ok. 1328)

Uczmy się rozwijać zanim się zestarzejemy.—John Wimber (1934–1997) 

Nie jestem tym, kim powinienem być; nie jestem tym, kim chcę być; nie jestem tym, kim mam nadzieję być na tamtym świecie; lecz nie jestem tym, kim byłem kiedyś, a dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem.—John Newton (1725–1807)

Najsilniejszą zasadą wzrostu jest ludzki wybór.—George Eliot (1819–1880)

Rozwój duchowy jest jak jazda roller-coasterem. Jazda w dół jest tylko przygotowaniem do jazdy w górę.—Rebbe Nachman (1772–1811)

Zasiej myśl, a zbierzesz czyn, Zasiej czyn, a zbierzesz nawyk, Zasiej nawyk a zbierzesz charakter, Zasiej charakter a zbierzesz los.—Autor nieznany

Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.—2 List św. Piotra 3:18

Miej odwagę wobec wielkich nieszczęść życiowych i cierpliwość wobec małych nieszczęść w życiu. A kiedy pracowicie zrealizujesz codzienne zadania, idź spać w pokoju. Bóg czuwa.—Victor Hugo (1802–1885)