Radość—słoneczny owoc

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa.”1

Wszyscy wiemy, jak to jest gdy nasze życie nękane jest problemami. Trudności finansowe, niepogoda, czy nawet ruch komunikacyjny w godzinach szczytu może położyć się cieniem na naszym nastroju.

Ale nie musi tak być. Duch Święty może pomóc nam wznieść się ponad nasze problemy, i te małe i te duże, przez co możemy być szczęśliwi i radośni pomimo okoliczności.

Tajemnica czerpania radości w Panu polega na znalezieniu czasu na napełnienie się Słowem Bożym, tak aby mieć wewnątrz rezerwuar Jego Ducha na potrzeby czerpania z niego w trudnych chwilach. „To wam powiedziałem,” powiedział Jezus do Swoich uczniów, „aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna.” 1

A więc gdy czujesz przygnębienie lub zniechęcenie, spróbuj spędzić więcej czasu z Jezusem czytając i studiując Jego Słowo. Będziesz zdumiony różnicą jaką poczujesz!

Bardzo pomaga też podziękowanie Bogu za to co się ma, pomyślenie o wszystkich dobrych rzeczach jakie Pan nam dał i dla nas zrobił. „W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli!” 2 „Radość w Panu jest waszą ostoją.” 3

  1. Ewangelia wg św. Jana 15:11
  2. List do Filipian 4:8
  3. Księga Nehemiasza 8:10
  1. List do Galatów 5:22-23