Prequel Bożego Narodzenia

Ewangelia wg św. Jana nie przedstawia nam historii narodzin Jezusa, lecz opowiada o wydarzeniach poprzedzających narodziny Zbawiciela – stanowi prequel narodzin Chrystusa. Ewangelia cofa nas do początku, zanim istniał nasz świat i opowiada nam o Zbawicielu, który istniał przed Jego ziemskimi narodzinami w Betlejem dwa tysiące lat temu. Zrozumienie tej części historii wyjaśnia kim był Jezus, dlaczego przyszedł i co osiągnął.

Ewangelia zaczyna się w następujący sposób: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.1

Ta Ewangelia zaczyna się od przekazania nam, że zanim cokolwiek zostało stworzone, istniało Słowo, które było u Boga i było Bogiem. Jan patrzy wstecz, dalej niż początek tworzenia wszechświata, zanim istniał czas i mówi nam, że Słowo istniało uprzednio. Pierwsza linijka Ewangelii to powtórzenie pierwszych słów Biblii z Księgi Rodzaju: „Na początku …”2 To wyraża, że Słowo istniało przed stworzeniem i jest wieczne, że nigdy nie było czasu, kiedy Słowo nie istniało. Słowo nie było częścią tego, co zostało stworzone, co oznacza że Słowo jest większe od wszystkiego co zostało stworzone.

Ewangelia mówi nam, że „Słowo było u Boga”, co potem jest powtórzone po raz drugi, „Ono było na początku u Boga.” Oznacza to, że Słowo istnieje w osobistej relacji z Bogiem. Ta jedność wyrażona jest w słowach „a Słowo było Bogiem.” Wszystko co można powiedzieć o Bogu można powiedzieć o Słowie.

W Boże Narodzenie świętujemy to, że Słowo, które istniało z Bogiem przed stworzeniem, które żyło w bezpośrednim związku ze Swoim Ojcem, które uczestniczyło w tworzeniu wszystkiego, które jest samoistne i które jest Bogiem Synem, narodziło się jako człowiek i żyło pośród ludzi.

Wszystko co Jezus zrobił w czasie Swojego pobytu na ziemi – słowa, które wypowiedział, przypowieści, które opowiedział, Jego interakcje z ludźmi, Jego konfrontacje z religijnymi przywódcami tamtych czasów, cuda, które dokonał – wszystko to ukazało miłość i troskę Jego Ojca względem ludzi. Poprzez Słowo Wcielone, Jezusa, zdobywamy głębsze zrozumienie Boga, a także Jego pragnienia przekonania ludzi do Siebie. W Boże Narodzenie, świętujemy to, że Bóg przyszedł do naszego świata, abyśmy mogli żyć z Nim wiecznie.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas! Cóż za wspaniały powód do świętowania!

  1. Ewangelia wg św. Jana 1:1-3
  2. Księga Rodzaju 1:1