Opowieść o dwóch braciach

Według legendy, było sobie kiedyś opactwo, które miało bardzo hojnego opata. Nigdy nie odprawił żadnego żebraka. Oddawał wszystko co mógł potrzebującym. Co dziwne, im więcej oddawał, tym bogatsze stawało się opactwo.

Kiedy stary opat zmarł, zastąpił go nowy opat o kompletnie przeciwnym charakterze. Pewnego dnia, do klasztoru przybył stary człowiek, twierdząc, że przed laty przebywał w opactwie i teraz znowu szuka schronienia.

„Nasz klasztor nie może utrzymywać obcych tak jak to robiliśmy kiedyś, kiedy byliśmy zamożni,” stwierdził opat. „Teraz nikt nie przekazuje nam darów za naszą pracę.”

„No cóż,” odparł starzec, „Myślę, że to dlatego, że wypędziliście dwóch braci z klasztoru.”

„Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek zrobili coś takiego,” odpowiedział zmieszany opat.

„A jednak,” brzmiała odpowiedź. „Byli to bracia bliźniacy. Jeden miał na imię ‘Dawajcie’, a drugi ‘Będzie wam dane.’1 Wygnaliście ‘Dawajcie’, dlatego jego brat też postanowił odejść.

* * *

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!—Jezus, Ewangelia wg św. Mateusza 10:8

Uważam, że postawa zaufania idzie w parze z postawą cierpliwości. Nauczenie się ufania Bogu wyzwala radość w naszym życiu. A kiedy ufamy Bogu, jesteśmy bardziej cierpliwi. Cierpliwość to nie tylko czekanie na coś … to też sposób w jaki czekamy, czyli nasza postawa w trakcie czekania.—Joyce Meyer (ur. 1943)

Zdecydowałam, aby być wesołą i szczęśliwą w każdej sytuacji, w jakiej mogę się znaleźć. Nauczyłam się bowiem, że większość naszej nędzy i nieszczęścia jest określona nie przez nasze okoliczności, ale przez nasze nastawienie.—Martha Washington (1731–1802)

Im więcej dajesz, tym więcej do ciebie wraca, ponieważ Bóg jest najwspanialszym darczyńcą we wszechświecie i nie pozwoli na to, abyś prześcignął Go w dawaniu. Spróbuj. Zobaczysz co się stanie.—Randy Alcorn (ur. 1954)

Przez wszystkie lata mojej służby Panu, odkryłem prawdę, która nigdy nie zawiodła i nigdy nie została skompromitowana. Ta prawda, to że niemożliwym jest to, aby ktokolwiek mógł prześcignąć Boga w dawaniu. Nawet jeśli oddam Mu całego siebie, On znajdzie sposób na to, aby oddać mi znacznie więcej niż Mu dałem.—Charles Spurgeon (1834–1892)

  1. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 6:38