Nowy rok, świeży start

Każdy nowy rok przynosi wiele nowego. Jest pełny świeżości, rozwoju i nowych doświadczeń. Jest pełny drugich szans, przebaczenia i możliwości ponownych prób. Jest pełen prób, wyzwań, trudności i problemów.

Najważniejszą rzeczą w nowym roku jest twoja relacja ze Mną. Ponieważ ze Mną u twoim boku, możesz być pewny tego, że przetrwasz wszystko co może przynieść ten nowy rok.

Mówi się, że życie na ziemi jest pełne prób i doświadczeń. Ze Mną w roli przewodnika i nauczyciela, masz pewność sukcesu. Twój sukces może nie wyglądać tak jak sukces popularnie postrzegany, ale będzie to sukces odniesiony w sprawach, które wykraczają poza to życie w wieczność.

Wejdź w ten nowy rok ze Mną, chwyć mnie za rękę i pozwól Mi się prowadzić. Nie mogę obiecać ci tego, że drogi, którymi będziesz podążać w tym roku będą łatwe albo bezproblemowe, ale mogę obiecać ci to, że Moja siła będzie zawsze z tobą i żadne wyzwanie nie będzie zbyt duże ani zbyt trudne, abyśmy razem sobie z nim nie poradzili. Jeśli potrafisz w to uwierzyć i zaufać Mi bez względu na to co pojawi się na twojej drodze, przekonasz się, że nic nie będzie w stanie podważyć twojego zaufania do Mnie.

Kiedy na twojej drodze pojawią się problemy i wyzwania, pamiętaj o Mojej obietnicy – wszystko pomogę ci przetrwać. Pamiętaj, że kiedy ty jesteś słaby, ja jestem silny. To wypełni cię spokojem i pewnością co do nadchodzącego roku – pewnością tego, że Ja, stwórca nieba i ziemi, jestem z tobą. Patrz z pozytywnym nastawieniem na kolejny rok ze Mną.