Nowe początki

Nowy rok to czas oceny tego co osiągnęliśmy w trakcie minionych 12 miesięcy, czas podziękowania Bogu za błogosławieństwa, które od Niego otrzymaliśmy, a także czas oczekiwania z otwartymi sercami i umysłami na to co przyniesie nam kolejny rok.

Dla wielu z nas, początek nowego roku to także czas postanowień, to czas kiedy chcemy ulepszyć swój  charakter, poziom tężyzny fizycznej, stan zdrowia, wiedzy, itp. Bóg chce abyśmy regularnie dokonywali oceny naszego życia, abyśmy każdego dnia starali się być lepszymi ludźmi. „Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana”. 1

Bóg też podejmuje postanowienia, i na nasze szczęście, postanawia zwykle czynić dobro dla Swoich dzieci. Na przykład, „Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje kości.” 2

Jeśli masz trudności w dotrzymywaniu swoich postanowień, nie jesteś sam. Badania przeprowadzane na Uniwersytecie w Scranton wskazują, że tylko 8% z nas realizuje noworoczne cele. 3 W moim przypadku zwykle jest tak, że ilekroć postanowię sobie, że coś osiągnę lub zmienię, to „coś” albo okazuje się być tak trudne w realizacji, że nigdy nie jestem gotowy na to, aby zacząć realizację postanowienia, albo odwrotnie, postanowienie jest tak błahe, że odkładam jego realizację na kiedy indziej. Niedawno, ktoś zwrócił moją uwagę na artykuł na temat koncepcji  SMART GOALS (z ang. mądre cele, czyli proste, wymierne, osiągalne, istotne i określone w czasie 4 Po zapoznaniu się z tą koncepcją, podjąłem pierwsze postanowienie w tym roku – spróbuję wdrożyć tę koncepcję w swoje życie.

A co z Bogiem? Czy Bóg kiedykolwiek porzuca Swoje postanowienia? Na szczęście, nie. Jak zauważył Jozue, „Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się spełniła.” 5.

Niech rok 2014 będzie wypełniony spełnionymi obietnicami Bożymi!