Niezwodny fundament

Ostatnio myślałem o tym jak załamanie na giełdzie amerykańskiej w 1929 roku doprowadziło do zniszczenia finansowych i ekonomicznych systemów na całym świecie. Upadały firmy, przemysły i banki. Wielu ludzi straciło pracę, miliony było bezrobotnych, co doprowadziło do nasilenia niepokojów społecznych. Mimo że od tamtego czasu kryzys na tak wielką skalę nie wydarzył się, mieliśmy wiele mniejszych ekonomicznych kryzysów i recesji, które powodowały finansowy chaos.

Więc jak możemy osiągnąć trwałe bezpieczeństwo w finansowo niestabilnym świecie? Odpowiedzią jest wiara i nadzieja pokładana w Bogu, który obiecał, że będzie z nami zarówno w czasach dostatku jak i czasach niedostatku.

W Biblii mamy wiele przykładów cudownego Bożego zaopatrzenia dla Jego ludu. Kiedy wyprowadził Izraelitów z Egiptu i prowadził ich przez pustynię do ziemi obiecanej, Bóg zapewnił im jedzenie i picie. Kiedy byli głodni, dał im pokarm z nieba zwany manną. Kiedy byli spragnieni, wyprowadził wodę ze skały.1 Nawet ich szaty ani obuwie nie były zniszczony po ich długiej wędrówce przez pustynię!2

Kolejny przykład miał miejsce w czasie suszy w Izraelu w czasach proroka Eliasza. Bóg nakazał mu zamieszkać przy potoku i zesłał kruki, które przynosiły mu jedzenie! Kiedy potok wysechł z powodu ekstremalnej suszy, Pan kazał mu przenieść się do miasta Sarepta. Kiedy pewna wdowa posłuchała Boga i podzieliła się z prorokiem resztką swojego jedzenia, Bóg pobłogosławił ją sprawiając, że jej zapas jedzenia nie wyczerpał się w czasie głodu.3

Następny przykład wydarzył się, kiedy Jezus, Jego uczniowie i tłumy, które podążały za nimi byli w miejscu pustynnym. Nadchodził wieczór. Nie mieli nic do jedzenia. Uczniowie zasugerowali, aby wysłać tłum do pobliskich wiosek po żywność. Lecz Jezus nakazał im przynieść jedzenie, które udało im się znaleźć – pięć bochenków chleba i dwie ryby. Następnie spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dał je ludziom. Pięć tysięcy ludzi najadło się do syta i zebrano jeszcze 12 koszy resztek jedzenia!4

Biblia mówi nam, abyśmy nie pokładali nadziei w niepewnym, ziemskim bogactwie, lecz „w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania.”5 Światowe zasoby finansowe mogą wyschnąć, tak jak potok w czasach Eliasza, ale Bóg wciąż będzie troszczył się i dbał o Swoje dzieci.

  1. Patrz Księga Wyjścia 16-17
  2. Patrz Księga Powtórzonego Prawa 29:4
  3. Patrz 1 Księga Królewska 17
  4. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 14:13-21
  5. 1 List do Tymoteusza 6:17