Książę Pokoju

Czasami, wydaje się, że świat cały czas staje się ciemniejszy i zimniejszy. Kiedy zachodzi słońce, szukamy promienia nadziei.

Ta nadzieja jest tutaj.

Dwa tysiące lat temu, nad miastem Betlejem, zaświeciła nowa gwiazda i anioł oznajmił grupie pasterzy, „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”1 W tą wyjątkową noc, Bóg dał nam najwspanialszy dar – Swojego Syna, Jezusa.

Choć Jezus przyszedł na świat jako maleńkie dzieciątko, przyniósł ze Sobą wszystkie wspaniałe dary Boga. Wraz z wiekiem, Jezus rozpakowywał dla nas te dary, jeden po drugim, ucząc nas jak kochać Boga i siebie nawzajem. Potem, kiedy umarł za nas, dał nam najwspanialszy ze wszystkich darów – obietnicę życia wiecznego razem z Nim w niebie.

Jezus pragnie mieszkać w sercach wszystkich ludzi. On rozumie cierpienie, rozpacz i ból nieszczęśliwych. On rozumie słabych, chorych i zmęczonych. On rozumie tych, którzy żałują przeszłości i boją się przyszłości. On rozumie prześladowanych i dotkniętych wojną, tych którzy zostali pozbawieni nadziei i szansy na normalne życie. On słyszy wszystkie nasze modlitwy i wyciąga do nas rękę w miłości. On mówi nam, „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!”2 „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.”3

 

Życzymy Wam i Waszym bliskim wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych Bożą opieką i miłością.

  1. Ewangelia wg św. Łukasza 2:10-11
  2. Ewangelia wg św. Jana 14:1
  3. Ewangelia wg św. Jana 16:33