Coś nowego

Żegnaj 2017 roku i witaj roku 2018! Kolejny rok za nami, a przed nami nowy rok pełen nowych możliwości. Jeśli dla kogoś mijający rok był trudny, prawdopodobnie cieszy się widząc jego koniec, ale jest też wielu z nas, którzy patrzą na nowy rok bez ufności, z obawą, a nawet z niepokojem.

Być może nie widzimy wyraźnie drogi przed sobą – albo nie jesteśmy pewni, czy nasza ścieżka w ogóle gdziekolwiek prowadzi – ale idąc do przodu odkryjemy, że Bóg idzie przed nami i przygotowuje dla nas drogę. We fragmencie z Księgi Izajasza Bóg mówi: Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu.”1

Przez drogę życia nie można przejść bez napotykania smutków, rozczarowań i tragedii, a kiedy spotykamy na swojej drodze takie problemy, tak łatwo utknąć. Ale Bóg chce, aby każdy z nas szedł do przodu w stronę przyszłości, którą On dla nas zaplanował. Jest to przyszłość pełna nadziei2 – ale żeby do niej dotrzeć, musimy być odważni i iść do przodu nie spuszczając z oczu Jezusa, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.”3

Niech Bóg wam błogosławi i niech nadchodzący rok będzie dla was najszczęśliwszy i najlepszy.

  1. Księga Izajasza 43:18-19
  2. Patrz Księga Jeremiasza 29:11
  3. List do Hebrajczyków 12:2