Wolumin 18.06 | Czerwiec 2017

  • Moje obietnice są niezmienne

    Powiedziałem Moim uczniom, że każdy włos na ich głowie został policzony i, że żaden wróbel nie spadnie na ziemię bez wiedzy Mojego Ojca. Powiedziałem im, że nie muszą się troszczyć o swoje potrzeby materialne, że jeśli będą Mi ufać i będą podążać za Mną, dopilnuję, aby ich potrzeby zostały zaspokojone.1 Może to brzmieć nierealistycznie w […]