Bóg z nami

Niektórzy ludzie nie mogą zrozumieć w jaki sposób Bóg zszedł na ziemię w ludzkim ciele. Dla mnie, nie ma w tym nic dziwnego. Wręcz jest mi łatwo w to uwierzyć, ponieważ codziennie widzę narodziny Jezusa w ludzkich sercach. Jezus przychodzi, zamieszkuje w sercu i przekształca życie – według mnie jest to wspaniały cud.

Boże Słowo mówi, że częścią jednego z tytułów Jezusa jest słowo „cudowny”. „Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.”1

Jezus był cudowny w życiu, dobrze czynił uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.2 Jezus był cudowny w Swojej śmierci: ponieważ umarł za ciebie i za mnie, możemy cieszyć się życiem wiecznym.3 Jezus był cudowny w Swoim zmartwychwstaniu: ponieważ wstał z martwych, my też będziemy wskrzeszeni.4 A teraz, Jezus jest cudowny w Swoim życiu po śmierci, ponieważ żyje, aby wstawiać się za nami.5

Ale nie wystarczy to, że Chrystus, Król królów, urodził się w Betlejem pod gwiazdą, która zwiastowała Jego nadejście; Jezus musi narodzić się w naszych sercach.

Być może widzieliście słynny obraz William’a Holman’a Hunt’a, na którym Jezus stoi przede zamkniętymi drzwiami z latarnią w ręku. Mówi się, że jakiś czas po tym jak Hunt ukończył obraz, który stał się jego najsłynniejszym dziełem, ktoś zwrócił mu uwagę na to, że popełnił błąd; drzwi nie miały klamki.

„To nie błąd,” odparł Hunt. „Drzwi na obrazie to drzwi do serca, które otwierają się tylko od wewnątrz.”

Jezus nie może wejść do naszego serca dopóki nie otworzymy naszego serca dla Niego. Boże Słowo mówi, „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.”6 Powitaj Go w swoim sercu. On zmieni twoje życie!

Jeśli nie przyjęliście jeszcze najcudowniejszego daru Boga, Jezusa, możecie to uczynić teraz słowami następującej modlitwy:

Dziękuję ci, Jezu, za przyszedłeś na nasz świat i żyłeś jak jeden z nas. Dziękuję ci za to, że umarłeś za mnie, dzięki czemu mogę cieszyć się życiem wiecznym w niebie. Wybacz mi proszę wszystkie moje grzechy i wypełnij moje życie Twoją miłością.

  1. Księga Izajasza 9:5
  2. Patrz Dzieje Apostolskie 10:28
  3. Patrz List do Rzymian 6:23, 1 List św. Piotra 2:24
  4. Patrz 1 List Koryntian 15:20-21
  5. Patrz List do Hebrajczyków 7:25
  6. Ewangelia wg św. Jana 1:12