Bądźmy z Bogiem

Wielkanoc przypomina nam, że “zbawienie” – wspaniały Boży dar pokoju z Nim w tym życiu i w życiu przyszłym – nie osiągamy poprzez to co robimy. Zbawienie to coś co dla nas już zrobiono. Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu; zmartwychwstał trzeciego dnia. On to uczynił, nie my.

„Dziś ze Mną będziesz w raju,” powiedział do umierającego złoczyńcy wiszącego na sąsiednim krzyżu.1 Złoczyńca ten nie mógł nic zrobić w związku ze swoją sytuacją, przeszłością, czy przyszłością, bo został skazany za swoje przestępstwa. Ale mógł coś pomyśleć, albo powiedzieć. „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.”2 Potrzeba było tylko wyrażenia  wiary.

Jest to lekcja dla nas. Jakże łatwo dla Boga działać w słusznych sprawach, dla dobra innych. Możemy całe dni wypełnić dobrymi uczynkami, życzliwymi słowami i wielkodudsznymi czynami. Ale to nie wystarczy do pojednania się z Bogiem, bo tak jak mamy swoje dobre chwile, mamy też i złe – chwile, kiedy nasze czyny nie są roztropne i wyważone, kiedy nasze słowa nie są życzliwe, kiedy egoistycznie myślimy o swoich potrzebach a nie potrzebach innych. Denerwujemy się, nie wybaczamy, narzekamy.

Nikt z nas nie staje na wysokości zadania. Gdyby pojednanie z Bogiem zależało od naszych czynów, nikt by go nie osiągnął. Dlatego też, nie przez wzgląd na nasze dobre uczynki czy też wysiłki uzyskamy miejsce przy Jego boku.3

Najwspanialsze jest to, że nikt z nas nie musi stawać na wysokości zadania. Syn Boga żył pod postacią człowieka, żył pośród nas, słuchając, obserwując, dotykając i uzdrawiając. Jego miłość do nas była tak wielka, że mimo iż wiedział co Go czeka, pozwolił się pojmać, pobić i przybić do krzyża. I nawet na krzyżu królowała Jego miłość; wybaczył tym, którzy Go ukrzyżowali, zatroszczył się o opiekę dla swojej płaczącej matki i dodał odwagi złoczyńcy Swoją obietnicą: „Dziś ze Mną będziesz w raju.” On to ucznił, nie my.

Niezależnie od naszych obaw i trosk, niezlażnie od naszych żalów i win, niezależnie od naszego poczucia niedoskonałości, kiedy modlimy się, “Wspomnij na mnie Panie,” On pamięta. Odłożmy na bok wszelkie nasze troski i bądźmy dziś z Nim.

  1. Ewangelia wg św. Łukasza 23:43
  2. Ewangelia wg św. Łukasza 23:42
  3. Patrz List do Tytusa 3:5