Voor Hem gereserveerd

De eenzaamste mensen staan vaak midden onder de mensen maar hebben toch het gevoel dat niemand hen begrijpt. Dat wil zeggen, de persoon die ze in werkelijkheid zijn. Ze verlangen naar iemand die dezelfde interesses heeft als zij en die met dezelfde problemen kampt, die met hen mee kan leven. Maar zelfs je levensgezel of je dierbaarste vriend kent je niet helemaal, of begrijpt je niet volledig, omdat er in ieder leven een paar gesloten deuren zijn waar niemand anders binnen kan dan jijzelf.

Waarom verlangen we er zo intens naar om begrepen te worden? Waarom moeten we iemand hebben die meejubelt met onze vreugde en overwinningen en met ons meeleeft tijdens droefheid en mislukkingen?

Terwijl wij soms op de toppen van het geluk lijken te staan is er toch niemand die onze emoties door en door begrijpt en onze tranen worden in eenzaamheid geplengd. Waarom is dat?

God heeft je voor Zichzelf gemaakt en Hij wist dat dit gevoel van afzondering, van niet begrepen worden, je tot Hem zou brengen. God Zelf is het antwoord. Hij is de vervulling. En pas als Hij dat verlangen vervult zul je echt tevreden zijn. Zo heeft Hij je gemaakt, Hij heeft je voor Zichzelf gemaakt en pas als Hij je leven kan opvullen zul je bevrijd zijn van die eenzaamheid. Hij heeft een bordje op de tafel van je hart gezet waarop staat: Gereserveerd voor Mij. Hij weet dat we Zijn goddelijke nabijheid zullen zoeken als ander gezelschap tekort schiet.

God is groot en geweldig genoeg om elke ziel te vullen en Hij is het volledige gezelschap, de ideale en volmaakte vriend. Die leegte die we soms voelen, die onvolledigheid is er omdat we God nodig hebben. Hij die ons gemaakt heeft is de Enige die ieder deel van ons leven kan opvullen. Het is niet nodig om ooit eenzaam te zijn. Jezus zei: “Ik zal altijd voor je zorgen en je nooit in de steek laten. Ik zal altijd bij je zijn.”1

Laat Hem in je eenzame hart binnengaan en het overnemen en dan kun je net zoals Jezus zeggen: “Ik ben niet alleen want de Vader is bij me.”2

Als je eenzaam bent kun je met Gods Zoon praten door dit eenvoudige gebed te bidden: “Dank U Jezus, voor Uw liefde en dat U mij gered heeft. Kom alstublieft in mijn hart en wees mijn metgezel op mijn levensreis.”

  1. Hebreeën 13:5; Mattheüs 28:20
  2. Johannes 16:32