Leren om dankbaar te zijn

Gods liefde en zorg worden ons allemaal gegeven. Als we dankbaar zijn jegens God bouwen we een houding op van dankbaarheid voor het leven en alles wat het ons brengt. Als we even de tijd nemen om overal naar te kijken, de vogels, de lucht, het uitzicht, de bloemen, al het groen om ons heen, dan kan het niet anders of we worden er blij van. Als we nadenken over alles waar we van genieten; de liefde die we hebben en van anderen ontvangen, onze kinderen, onze ervaringen, dan vinden we een heleboel redenen om dankbaar te zijn. Het is niet te verwonderen dat er zoveel in de bijbel staat over dankbaarheid en dankzegging.

Dankbaarheid maakt dat we ons concentreren op alle fijne dingen die we hebben in plaats van alles wat we niet hebben of nog steeds niet gekregen hebben. Als we erkennen dat we zoveel hebben en vol dankbaarheid over die overvloed nadenken, opent dat de deur voor nog meer zegeningen die God dan in ons leven laat komen. Een tijdje terug had ik zo’n ervaring toen ik een videoserie begon te maken over de gelijkenissen van Jezus.

De allereerste opnamen gingen niet zo goed, en waren eigenlijk verschrikkelijk! Het nam veel meer tijd in beslag dan ik verwacht had en ik werd vreselijk ontmoedigd over mijn presentatie. Naderhand, toen ik aan het bidden was over de manier waarop alles gegaan was, besefte ik dat er toch heel veel dingen waren om dankbaar voor te zijn.

Zo kan ik me een gezegend mens voelen omdat ik de tijd kan nemen om die passages uit de bijbel te bestuderen en die levengevende woorden die Jezus ons door middel van Zijn gelijkenissen gaf, door mag geven. Ik ben dankbaar voor de apparatuur die ik kan gebruiken en voor de technologie die het mogelijk maakt om de opnamen op die manier te verspreiden, omdat het de boodschap van Jezus is. Ik ben dankbaar voor het feit dat mijn geloof steeds vernieuwd wordt terwijl ik aan het werk ben met deze materie en dat God me ondanks mijn vele gebreken nog een beetje kan gebruiken.

Hoe heeft dankbaarheid mij nu kunnen helpen? Ten eerste werd ik er enorm door opgepept. Het hielp me om me opnieuw op Jezus te concentreren en op het doel van het project, de waarde ervan en de reden waarom ik er eigenlijk aan begonnen was. En dat gaf me nieuwe hoop dat, hoewel de eerste verfilming afschuwelijk was geweest, de volgende zeker beter zou gaan. Het scherpte mijn perspectief aan en gaf me nieuwe moed.

Toen de volgende video in de reeks gefilmd moest worden bad ik vurig dat het deze keer beter zou gaan. Ik dankte God daarbij voor de zegen die dit project is en voor de gaven die Hij me heeft gegeven. En het resultaat?   Ik kan met tevredenheid zeggen dat het filmen deze keer veel makkelijker verliep en veel minder tijd vergde.

Iets dat me helpt om meer dankbaarheid in mijn leven te kweken is het bijhouden van een dagboek. Als ik ermee bezig ben word ik eraan herinnerd hoeveel God telkens weer voor me doet, hoeveel vreugde ik heb in mijn leven, de gebeden die beantwoord zijn, de overwinningen die behaald zijn, de dingen die Hij heeft gedaan in de levens van de mensen van wie ik hou. Het herinnert me eraan dat God in mijn leven aan het werk is en het maakt dat ik van Hem hou en Hem des te dankbaarder ben.

Waarom hou jij ook niet eens een dagboek bij? Je zult zien dat je je veel meer gaat realiseren hoe bijzonder iedere dag is, en hoe kleine dingen eigenlijk geweldige dingen zijn. Als je even de tijd neemt om ze allemaal op te schrijven zul je er meer gaan ontdekken en er meer waardering voor gaan krijgen. Dankbaarheid voor goede dingen zorgt ervoor dat er nog meer goede dingen gebeuren.

* * *

Hoe meer dankbaarheid je toont voor wat je hebt, des te meer je zult hebben om dankbaarheid voor te tonen. – Zig Ziglar (1926-2012)

Dankbaarheid maakt de weg vrij voor de overvloed van het leven. Het maakt dat wat we hebben genoeg is en dan krijgen we meer. Weigering wordt aanvaarding, chaos wordt orde, verwarring wordt duidelijkheid. Het kan een eenvoudige maaltijd tot een feestmaal maken, een huis huiselijk maken, een vreemde een vriend. Dankbaarheid helpt ons om het verleden te begrijpen, vrede te hebben in het heden en geeft de visie voor wat nog komen gaat. –Melody Beattie (geboren 1948)

Begin ermee Hem te danken voor iets kleins, en ga er dan iedere dag mee door. Probeer steeds meer dingen te vinden om dankbaar voor te zijn, dan zul je zien hoe ontzettend veel er is. De dingen waar je eerst over mopperde zullen op den duur verdwijnen en zullen je zelfs reden geven om nog dankbaarder te zijn. – Priscilla Maurice (1811-1854)

Cultiveer een dankbare geest! Het maakt alles tot een feest. Er bestaan geen kleine gaven van genade, ze zijn allemaal groot omdat we helemaal niets zelf verdiend hebben. Een dankbaar hart zal een reden voor dankbaarheid vinden in alles om zich heen en zal zelfs de magerste zegeningen groot maken. – John Ross Macduff (1818-1895)

We moeten ons van alle fijne aspecten van de reis bewust worden. Misschien moeten we elke dag noteren welke dingen dat zijn. We kunnen ermee beginnen, maar zullen er nooit mee klaar zijn; er is niet genoeg papier en inkt op de wereld om het op te kunnen schrijven. –George A. Buttrick (1892-1980)