Hoeveel heb je eigenlijk nodig?

God weet heel goed dat we materiële dingen nodig hebben en er staan heel wat beloften in Zijn Woord omtrent voorzieningen, en zelfs overvloed.1 Maar Jezus heeft ons ook gewaarschuwd dat een te grote hang naar bezittingen een struikelblok kan worden in het leven van een Christen.2 Onze menselijke natuur maakt het ook moeilijk voor ons om precies in te schatten wat we nodig hebben. Benjamin Franklin merkte op: “Hoe meer (geld) een mens heeft, hoe meer hij wil. Het vacuüm is nooit vol, het wordt alleen maar groter.”

Wanneer is het dan genoeg?

De apostel Paulus legde deze belangrijke vraag voor aan Timotheüs, in een van zijn brieven. De conclusie is verbazingwekkend eenvoudig: “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen.”3 Hij zegt geen enkel negatief woord over meer hebben dan deze minimum grens, maar hij brengt naar voren dat ware tevredenheid niets te maken heeft met materiële welvaart.

Onderzoek heeft bevestigd dat er grenzen zijn aan het geluk dat de welvaart ons kan brengen. Na een bepaald punt vermindert meer welvaart juist de kwaliteit van het leven. Dat is begrijpelijk; we hebben allemaal wat geld nodig voor onze gezinnen en onszelf, maar als onze basisbehoeften en verlangens bevredigd zijn gaat de jacht naar weelde niet samen met het zoeken naar geluk.

We kunnen dan ook concluderen dat er veel afhangt van onze houding en hoe we reageren op wat God op een bepaald moment in ons leven brengt. Of we nu weinig hebben of overlopen van rijkdom,4 we moeten bovenal onthouden dat echt succes en echte vervulling in het leven komen als we meer leren over onze hemelse Vader en dichter bij Hem komen. “Een dwaas is hij die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.”5

  1. Filippenzen 4:19
  2. Zie Mattheüs 19:24
  3. 1 Timotheüs 6:8,7
  4. Filippenzen 4:12
  5. Lukas 12:21