Het geheime reservoir

Er bestaat een oude fabel over twee buren die dezelfde soort boomgaard plantten. De een gaf zijn planten iedere dag water, maar de ander slechts om de paar dagen. Toen de droogte kwam verdorden de bomen van de eerste tuinman, maar de bomen van de tweede bleven gestadig groeien. Omdat die bomen niet zo vaak water hadden gekregen waren hun wortels de diepte in gegroeid om bij de ondergrondse waterlagen te kunnen komen.

Ik kan me herinneren hoe ik diep moest graven naar verborgen water. Ons gezin woonde in een stad bij de grens van Brazilië en Argentinië. De zaken gingen goed en we waren juist verhuisd naar een mooi huis met een tuin waar we een voetbalveldje voor onze jongens van maakten. Toen kreeg mijn man opeens een beroerte en hij stierf na drie weken in de Intensive Care te hebben gelegen. Mijn hele wereld viel uit elkaar.

De emoties die loskomen nadat je iemand verloren hebt die je zo dierbaar was kun je alleen beschrijven als je ze meegemaakt hebt. Het was alsof ik een arm of een been had verloren. Ik droomde vaak dat hij er nog steeds was en ik zag soms iemand op straat die sprekend op hem leek, maar hij kon het natuurlijk niet zijn, want Jezus had hem naar huis geroepen.

Mijn geloof in de hemel en dat ik eens weer bij hem zou zijn was alles wat me nog op de been hield. Die diepe wateren van de wetenschap dat God me nooit in de steek zou laten1 gaven me de kracht om de vele uitdagingen die nog voor me lagen het hoofd te bieden.

Nu geniet ik van mijn kleinkinderen en beschouw ik mezelf als ontzettend gezegend. Als er problemen op mijn pad komen, wat nog steeds het geval is, herinner ik me dat God me niet in de steek liet in die vreselijk moeilijke tijd en me de kracht gaf om door te gaan. Mijn geheime reservoir komt uit Filippenzen 4:6-7, een passage die ik heb afgedrukt op dik papier en boven mijn bureau gehangen heb:

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangen in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

  1. Zie Hebreeën 13:5