God laat je nooit los

Heel lang geleden, toen ik nog maar amper begonnen was aan mijn loopbaan als vrijwillig zendelinge kwam ik voor een belangrijke beslissing te staan. Ik maakte me er enorm veel zorgen over en worstelde er dagenlang mee. God gaf me uiteindelijk het antwoord door middel van een simpele illustratie.

Het was een plaatje van een klein meisje dat onder het lopen haar vaders hand vasthield. De hele weg lang smeekte ze haar vader angstig om haar vast te houden: “Pappa, laat mijn hand alstublieft niet los!” Ze bleef maar doorgaan totdat haar vader stilstond en bij haar neerhurkte en haar recht in de ogen keek. Met besliste doch liefdevolle stem zei hij tegen haar dat hij haar nooit zou loslaten, dat hij haar altijd zou leiden en met haar mee zou lopen zolang zij maar dicht bij hem zou blijven.

Ik begreep het heel goed en nam toen mijn beslissing. Sinds die tijd heb ik nog veel meer belangrijke beslissingen moeten nemen maar als ik worstel met angst voor het resultaat van mijn besluit, of dat ik een fout bega of dat ik de verkeerde kant op zal gaan, dan komt dit beeld altijd weer bij me op.

Het leven is natuurlijk vol met dwalingen en misstappen en soms gaan we naar links als we naar rechts zouden moeten, maar we kunnen altijd bij God aankloppen en de weg terugvinden. Hij heeft beloofd om altijd voor ons te zorgen en ons nooit in de steek te laten.1

Hij is onze metgezel op de eenzame ruwe bergpaden. Op onze tocht door de woestijn, als we dorst hebben en de droogte van het leven voelen en ons afvragen of we ooit de oase zullen vinden, brengt Hij ons bij iedere stap dichterbij. Als we ons een weg banen door de massa en de verwarring van het dagelijks leven en worstelen met eindeloze vragen, vermoeidheid en ontmoediging, dan loopt Hij naast ons en zegt tegen ons: “Ik ben bij je. Praat maar met Mij; vertel me alles maar.”

En als we nou wel eens vallen, een flater slaan en alles verknoeien, zoals allerlei volgelingen van Hem vóór ons al hebben gedaan, wordt Hij ons dan beu?

Natuurlijk niet. Die gedachte zou niet eens bij Hem opkomen. Hij is altijd zo liefdevol en vergevensgezind.

Waarom maken we ons dan zo druk? Ik kan oprecht zeggen dat ik er nooit spijt van heb gehad dat ik Zijn hand vasthield, wat voor beslissingen ik ook moest nemen of hoe verschrikkelijk beangstigend het ook allemaal leek.

  1. Hebreeën 13:5