Een enkele stap

Een paar jaar geleden heb ik een cursus MO Engels gedaan. Mijn moedertaal is Croatisch en ik had al meer dan 20 jaar vertaalwerk gedaan dus was ik gewend om Engels te spreken en gaf ik vaak Engelse les op een freelance basis.

Ik realiseerde me echter dat ik meer kansen zou hebben als ik er een diploma voor had en ik wilde onderwijs, in Christelijke zomerkampen bijvoorbeeld, gebruiken om Gods liefde en woord uit te dragen. Dat was dus de reden voor de cursus en ik kan je nu mededelen dat ik erin geslaagd ben mijn doel te bereiken.

Ik heb met zowel volwassenen als kinderen gewerkt en ik kan me volledig voorstellen hoe de mensen zich voelen die niet zeker zijn of ze een nieuwe taal wel kunnen leren. In feite, nu, op het moment dat ik dit artikel schrijf, heb ik mijn eigen onzekerheid over de toekomst te overwinnen!

Als ik mijn lessen samenstel gebruik ik graag een kernachtig motiverend gezegde.

Een van mijn favoriete gezegden is bijvoorbeeld: “Zelfs een reis van duizend kilometer begint met een enkele stap.” Het begin is altijd het moeilijkst; als we proberen iets nieuws te doen in ons leven zien we er vaak als een enorme berg tegenop en we zijn er gewoon zeker van dat we nooit in staat zullen zijn om hem te beklimmen. Ik geef toe dat het een beangstigend gezicht is, vooral als we onszelf vergelijken met mensen die al een tijdje aan de top staan. Maar als we ertoe kunnen komen onze aanvankelijke angst te overwinnen en die eerste stap kunnen zetten, dan zijn we op weg naar de overwinning.

 *  *  *

Gods liefde is verbazingwekkend! Als we zeker zijn van Zijn liefde krijgen we het geloof om boven onze eigen limiet uit te stijgen en krijgen we de kracht om ons in het ongewisse te storten en onze maximum capaciteiten te benutten. Het helpt ons om te geloven dat alles mogelijk is. Zijn liefde geeft ons vertrouwen. Zijn liefde geeft ons geloof. –Maria Fontaine

Je verleden is belangrijk, maar bij lange na niet zo belangrijk voor het heden als de manier waarop je je toekomst bekijkt. –Tony Campolo (geb. 1935)

Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. –Filippenzen 3:13-14