De kaleidoscoop van Gods liefde

De liefde is als een stroom. Er zijn dagen dat hij bruisend vloeit, omdat hij vol zit. Op andere dagen lijkt het meer op een druppel die spettert tegen onzichtbare rotsen. Maar zelfs wanneer de liefde droog is en niet zo overvloedig is, en je de modderige bedding kunt zien, dan komt er toch weer nieuwe liefde in.

We herinneren ons hoe Jezus liefhad, hoe Hij vergaf, en hoe Hij tot het uiterste ging om te laten zien hoeveel Hij van ons houdt. Door Jezus als bron van liefde te gebruiken kunnen we de stroom weer opvullen. Er is een extra dimensie aan het leven toegevoegd die in Jezus Christus gevonden wordt. Hij is de expert in de liefde. Jezus heeft lief wanneer het moeilijk is om lief te hebben. Hij heeft lief wanneer de liefde verworpen wordt. Hij heeft lief wanneer er iets met de liefde niet schijnt te kloppen. Jezus heeft lief wanneer anderen ermee ophouden. Jezus heeft lief wanneer anderen zich lelijk gedragen. Jezus heeft lief wanneer anderen koud zijn. Jezus heeft lief wanneer anderen onwaardig zijn.

En wanneer we het gevoel hebben dat de liefde opgedroogd is, dan roepen we weer naar Hem uit en leren we opnieuw om lief te hebben. – Auteur onbekend

Niets dat je ooit zult doen kan God meer van je laten houden dan Hij nu al doet: geen grotere prestaties, grotere schoonheid, meer bekendheid, of grotere hoogten van geestelijkheid en gehoorzaamheid. Niets wat je ooit gedaan hebt zou God minder van je laten houden: geen enkele zonde, geen enkele fout, geen enkele schuld, geen enkele spijt. – John Ortberg (geboren 1957)

Dacht je dat er ook maar iemand is die tussen ons en de liefde van Christus kan komen? Het is onmogelijk! Problemen kunnen dat niet, moeilijke tijden ook niet. De haat kan het niet, honger niet, dakloosheid niet, bedreigingen van bullebakken niet, steken in de rug niet, ook de ergste zonden die in de Heilige Schrift staan niet. Niets van dit alles kan ons storen omdat Jezus van ons houdt. Ik ben er absoluut van overtuigd dat niets, niets levends of engelachtigs of demonisch, vandaag, morgen, hoog of laag, denkbaar of ondenkbaar, helemaal niets tussen ons en Gods liefde kan komen. – Romeinen 8:35,37 eigen vertaling van dit vers in The Message Bible

De liefde van God is een van de grote realiteiten van het heelal, een steunpilaar waarop de hoop van de wereld rust. Maar het is ook een persoonlijk, intiem iets. God houdt niet van bepaalde volken in het algemeen, Hij houdt van mensen. Hij houdt niet van de massa maar van de mens. Hij houdt van ons allemaal met een machtige liefde waar geen begin aan zit en die geen einde kan hebben. – A.W. Tozer (1897-1963)

Gods liefde is een afspiegeling van Zijn eeuwige absoluten. Gods liefde is eeuwig, zoals Hij dat is: duurzamer dan tijd, breder en dieper dan de ontelbare dimensies van de kosmos. Zoals Hij zegt: Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde, liefdevol heb Ik u naar Mij toegetrokken.”1 – David Jeremiah (geboren 1941)

  1. Jeremia 31:3