De hoop van een Christen

Bij het horen van het woord hoop denken de meeste mensen aan iets vaags, dat ze toch niet kunnen bereiken. Maar dit is niet wat er in de bijbel met dat woord bedoeld wordt. In de bijbel wordt het woord gebruikt in de betekenis van “blije verwachting in de wetenschap dat het gebeurt.”

Misschien hoop je dat er goede dingen zullen gebeuren, of zoals dat bij mij soms het geval is, je hoopt maar dat er geen slechte dingen zullen gebeuren. Maar in mijn geval, wanneer er minder ideale dingen gebeuren, troost ik me met de gedachte dat God mijn leven in Zijn hand heeft.

Deze filosofie werkt voor alledaagse problemen, maar is misschien niet genoeg voor de diepere problemen van het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte, of je baan kwijtraken of geen huis meer hebben.
Bij dit soort problemen hebben we hoop nodig waar we echt iets aan hebben, en die kunnen we krijgen door Jezus. Zijn verrijzenis die wij als Christenen deze maand herdenken is ook de belofte van eeuwig leven met Hem. Zoals koning David in de bijbel zei: Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig! Zelfs mijn lichaam is veilig bij Hem.1

En Jezus heeft aangegeven hoe Hij wil dat we leven:  Zoals Zijn Vader Hem gestuurd had, zo stuurt Hij ons.2 Hij roept ons om Zijn handen voor Hem te zijn, Zijn voeten, Zijn ogen, Zijn lippen; de gebrokenen van hart te verbinden, de treurenden te troosten, hen die honger hebben te voeden, degenen wier geest wegkwijnt van wanhoop en eenzaamheid op te beuren, zicht te geven aan de blinden door hen Jezus, het Licht te geven, het evangelie te verkondigen aan de armen, zware lasten weg te nemen en de geestelijk beklemden vrij te maken.3 “U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.”
Laten we Jezus het middelpunt van onze paasviering maken en iedereen het nieuws geven over Zijn geboorte, Zijn dood en de verrijzenis, waardoor ze nieuw leven kunnen vinden als ze naar Hem uitroepen.

  1. Handelingen 2:26
  2. Johannes 20:21
  3. Mattheüs 10:8