De druppel die de emmer doet overlopen

“Heer, geef mij antwoord, haast u, mijn kracht is uitgeput. …Ik blijf uitzien naar de Heer, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen.” –Psalm 143:7; Micha 7:7 NBV

“De druppel die de emmer doet overlopen” hoeft maar een heel klein dingetje te zijn in een aaneenschakeling van problemen waardoor je uit je vel springt. De spanning is opgelopen en dan heb je opeens het gevoel dat je op het punt staat om in te storten; je kunt het niet langer aan.

Toch kun je of kon je het wel aan, anders zou je dit vandaag niet aan het lezen zijn. Het kan een enorme aanmoediging zijn om terug te denken aan die keren dat je het overleefd hebt terwijl het indertijd zo verschrikkelijk leek. De bijbel lezen kan ook heel geruststellend werken, want daar staan een heleboel verhalen in over mensen die tegen alle verwachting in gered werden.

“Help me!” riep de wanhopige moeder voor haar dochter, die toen door Jezus gered werd.1

“Red ons, o God van ons heil,”riepen de mensen2 en dat deed Hij talloze keren.

“Genees me o Heer,”smeekte de profeet Jeremia3 die ondanks vele problemen een lang productief leven had.

“Heb medelijden met me,”riep een blinde man naar Jezus toen Hij voorbij kwam. Een paar minuten later kon hij weer zien.4

“Red me!”was de wanhopige kreet van Petrus die wegzonk in de stormgolven. Jezus stak Zijn hand uit en deed wat hij vroeg.5 Petrus verkondigde later dat “wie de naam van de Here zal aanroepen, gered zal worden.”6 Hij kon het weten. Hij was in zoveel opzichten gered.

Wat al deze voorbeelden met elkaar gemeen hebben is dat elke persoon op zijn eigen manier naar God uitriep om hem te helpen.

“Roep Mij te hulp in tijden van nood,” zegt God tegen ons, maar daar blijft het voor Hem niet bij; Hij belooft ons: “Ik zal je redden.”7

Dus misschien is de beste manier om de laatste druppel, of welke druppel dan ook te overleven, om Zijn hulp te vragen. Er is hulp onderweg.

  1. Mattheüs 15:22-28
  2. 1 Kronieken 16:35
  3. Jeremia 17:14
  4. Markus 10:47-52
  5. Mattheüs 14:30-32
  6. Handelingen 2:21
  7. Psalm 50:15